Άννα Παπαδομαρκάκη

Πολιτική & Φάρμακο

πριν από 23 ώρες

Γιατί δεν φτάνει η φαρμακευτική δαπάνη του προϋπολογισμού

Νέες δραστικές, υποκατάσταση, αύξηση συνταγών δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί σε υπέρογκες επιστροφές και απαιτεί ρύθμιση κυρίως στην αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών