Άννα Παπαδομαρκάκη

Πολιτική & Φάρμακο

10.10.2017 - 07:50

Συμπληρώματα διατροφής και σε καταστήματα τροφίμων - προσαρμογή στην κοινοτική νομοθεσία

Ολόκληρη η απόφαση για την παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής, με την οποία υιοθετείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία στη χώρα μας