Άννα Παπαδομαρκάκη

Πολιτική & Φάρμακο

πριν από 23 ώρες

Ακριβότερη και χειρότερη νοσοκομειακή περίθαλψη φέρνουν οι ελλείψεις φαρμάκων

Πανευρωπαϊκά κυριαρχούν οι ελλείψεις σε αντιβιοτικά, εμβόλια και ογκολογικά φάρμακα, επισημαίνει πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών