Άννα Παπαδομαρκάκη

Πολιτική & Φάρμακο

πριν από 3 μέρες

Ακριβότερη και χειρότερη νοσοκομειακή περίθαλψη φέρνουν οι ελλείψεις φαρμάκων

Πανευρωπαϊκά κυριαρχούν οι ελλείψεις σε αντιβιοτικά, εμβόλια και ογκολογικά φάρμακα, επισημαίνει πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών