Γιώργος Σακκάς

Special Reports

30.10.2017 - 08:30

Διαπραγμάτευση για τα 110 εκατ. ευρώ των θεραπειών για την Πολλαπλή Σκλήρυνση

Κλειστό προϋπολογισμό ίσως και χαμηλότερα των 75 εκατ. ευρώ επιδιώκει να επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στις θεραπείες για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, τη στιγμή  που αναμένονται νέα καινοτόμα φάρμακα.