Λήξη του παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕΠΑ, παράταση των αναπηρικών συντάξεων για ένα εξάμηνο εφόσον εκκρεμεί επανεξέταση από υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ και πιστοποίηση της οπτικής αναπηρίας με ποσοστό από 80% και πάνω, περιλαμβάνει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προβλέπει:

  • κατάργηση της υποχρέωσης "καταβολής παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., εκτός των ανασφαλίστων και των απόρων και για όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας".
  • Τροποποίηση κ.υ.α. καταβολής των επιδομάτων στα 5 τυφλά−κωφάλαλα−βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά − παραπληγικά ακρωτηριασμένα» αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα πιστοποιείται η οπτική αναπηρίααναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω». Επισημαίνεται ότι στις συγκεκριμένες γνωματεύσεις δεν απαιτείται να αναγράφεται ο όρος «τυφλότητα» άλλα μόνο το ποσοστό της οπτικής αναπηρίας - αναπηρίας όρασης.
  • Από 1.10.2015 - 31.12.2015 "παρατείνεται για ένα εξάμηνο, η καταβολή , εκτός των συντάξεων αναπηρίας και όλων των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων".
  • από 1.10.2015 τροποποιούνται και ορίζονται εκ νέου οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται μέσω των Δήμων και των ΚΕ.Π.Α. για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, για την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στις αναφερόμενες διατάξεις, προβλέπεται η έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία θα ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα εφαρμογής και θα τυποποιούνται τα σχετικά έγγραφα (π.χ. παραπεμπτικό). Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ισχύουν οι διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονται από τις μέχρι σήμερα κείμενες διατάξεις περί χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων για τα άτομα με αναπηρία.
    Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.