Σημαντικά βιοποριστικά προβλήματα στους εργαζόμενους γιατρούς έχει προκαλέσει αυτή η πολύμηνη στάση πληρωμών​ και οι δεδουλευμένες, όμως απλήρωτες εφημερίες, επισημαίνει το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Μάλιστα τονίζει ότι τα Κέντρα Υγείας -όπως και το ΕΣΥ-, λειτουργούν υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, στηριζόμενα στην υποαμειβόμενη εργασία ιατρών και λοιπού προσωπικού και αξιώνει την έμπρακτη αναγνώριση και το σεβασμό από πλευράς της Πολιτείας προς το πολύτιμο έργο τους. 
Στα παραπάπω κατέληξε το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, και αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τη Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ:

  • Να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση των δεδουλευμένων εφημεριών των ιατρών που εκκρεμούν από το Β’ τρίμηνο του 2015, χωρίς καμία αναδρομική περικοπή στα προεγκεκριμένα προγράμματα εφημεριών, καθώς αυτό επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία.
  • Να ζητήσει άμεση αναπροσαρμογή των σχετικών κονδυλίων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς η λειτουργία των Κέντρων Υγείας.
  • Να ασκήσει πίεση για νομοθετική επαναφορά της υπαγωγής των Κέντρων Υγείας στα νοσοκομεία αναφοράς τους καθώς η ένταξη τους στις Υγειονομικές Περιφέρειες προκαλεί ανυπέρβλητες δυσλειτουργίες.
  • Να επιταχύνει τις διαδικασίες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας με το απαιτούμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξασφάλιση ασφαλούς και απρόσκοπτης καθημερινής παροχής υπηρεσιών υγείας.