Οι γηραιότεροι λαοί στην Ευρώπη, είμαστε Έλληνες και Ιταλοί, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και στην πραγματικότητα. Ιταλία και Ελλάδα, διατηρούν το υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων στην ... γηραιά ήπειρο, φτάνοντας το 21,4% και 20,5% του πληθυσμού τους να είναι πάνω από 65 ετών και το 6,4% και 6%, αντίστοιχα, να είναι πάνω από 80 ετών.

Σύμφωνα με δημογραφικά στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα ο πληθυσμός άνω των 65 ετών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις (προβλέπεται να φτάσει το 31% το 2080), όμως το 23,1% των ατόμων 65 ετών και πάνω, ήδη ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Άλλο ένα ποσοστό 38,9% των ατόμων κάτω των 65 ετών κινδυνεύουν με φτώχεια.

Συνολικά στην Ευρώπη, τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού το 18,5% του πληθυσμού της ΕΕ είναι άνω των 65 ετών. Άνω των 80 ετών είναι το 5% του πληθυσμού της ΕΕ, το οποίο προβλέπεται να φτάσει το 12% το 2080.

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού άνω των 80 ετών είναι η Ιταλία (6,4%), η Ελλάδα (6%), η Ισπανία και η Γαλλία (5,7%). 

Αντίθετα, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 80 ετών είναι η Ιρλανδία και η Σλοβακία (3%) και η Κύπρος (3,1%).

Όσον αφορά τους ηλικιωμένους άνω των 80 ετών στην Ελλάδα, από 6% του πληθυσμού το 2014 προβλέπεται πως θα αυξηθεί στο 13,5% το 2080.

Το προσδόκιμο ζωής των γυναικών άνω των 65 ετών στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο 21,6 χρόνια, ενώ για τους άνδρες 18,7 χρόνια. Τα ποσοστά στην «ΕΕ των 28» είναι 21,3 χρόνια και 17,9 χρόνια, αντίστοιχα.

Όσον αφορά, τέλος, τη χρήση του διαδικτύου από άτομα ηλικίας μεταξύ 65 και 74 ετών, η Ελλάδα (14%) και η Κύπρος (16%) καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ (42%), μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (10%). Το 30% των ηλικιωμένων που «σερφάρουν» στο διαδίκτυο στην Ελλάδα, είναι μέλη κάποιου κοινωνικού δικτύου, έναντι 23% στην ΕΕ.