Αύξηση 4,76% κατέγραψε το 2017 η περιουσία του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., έναντι του δείκτη αναφοράς 2,82%.

Συγκεκριμένα, η κινητή περιουσία του Ταμείου ενισχύθηκε κατά 10.067.715,48 ευρώ πέρυσι και διαμορφώθηκε στις 31.12.2017 στα 226.506.537,98 ευρώ. 

Έτσι, στις 31/12/2017, η συνολική περιουσία του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. έφτανε τα 230.271.537,98  ευρώ κατανεμημένη ως εξής:

  • σε Ομολογιακές τοποθετήσεις ύψους 154.808.625,81 ευρώ,
  • Στρατηγικά Διαθέσιμα 37.213.999,39 ευρώ και
  • τοποθετήσεις σε μετοχές αξίας 34.483.912,78 ευρώ, ενώ
  • η ακίνητη περιουσία αποτιμήθηκε σε 3.765.000,00  ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ταμείου, κ. Κωνσταντίνο Κωστούρο, η υπεραπόδοση αυτή που ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις στρατηγικές τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ομολογιακούς τίτλους και κατά δεύτερον σε μετοχικούς τίτλους  του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι με την ΥΑ Φ.51020/535/121 (ΦΕΚ 412 Β’ 22-2-2013) εγκρίθηκε η μετατροπή του ΤΕΑΥΦΕ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ με την ονομασία Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών.

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται οι υπάλληλοι φαρμακευτικών βιομηχανιών, φαρμακαποθηκών, φαρμακείων, αντιπροσωπειών φαρμακευτικών ειδών καθώς και οι υπάλληλοι φαρμακευτικών υπηρεσιών του κράτους που συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Το πλήθος των ενεργών ασφαλισμένων ανέρχεται σήμερα περίπου στα 22.000 άτομα και το πλήθος των συνταξιούχων ανέρχεται περίπου στα 7.500 άτομα.