Τα αποτελέσματα από τη μελέτη CLARITY δείχνουν ότι η σεκουκινουμάμπη ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματική από την ουστεκινουμάμπη, στην επίτευξη καθαρού ή σχεδόν καθαρού δέρματος στις 12 και τις 16 εβδομάδες.

Τα δεδομένα υποστηρίζουν τα ευρήματα από τη μελέτη CLEAR, τα οποία διαπίστωσαν ότι η σεκουκινουμάμπη ήταν ανώτερη από την ουστεκινουμάμπη στην επίτευξη και διατήρηση του καθαρού και σχεδόν καθαρού δέρματος (PASI 90/100) στις 52 εβδομάδες.

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος και ο μόνος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας της ιντερλευκίνης-17A (IL-17A), που επέδειξε ποσοστά παρατεταμένης κάθαρσης του δέρματος στα 5 έτη, σε ασθενείς από μία μελέτη Φάσης III για την ψωρίαση.

«Αυτά τα δεδομένα προστίθενται στο ισχυρό σύνολο στοιχείων, που υποστηρίζουν τη χρήση της σεκουκινουμάμπης για την αντιμετώπιση της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας», δήλωσε ο Mark Lebwohl, γιατρός και πρόεδρος του Τμήματος Δερματολογίας Waldman στην Ιατρική Σχολή Icahn του Νοσοκομείου Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.

«Με αυτά τα ευρήματα οι κλινικοί γιατροί μπορούν να νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά να περιλαμβάνουν τη σεκουκινουμάμπη στα θεραπευτικά τους πλάνα».

Η σεκουκινουμάμπη συνέχισε να έχει ευνοϊκό και σταθερό προφίλ ασφάλειας. Έως σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερες από 125.000 ασθενείς παγκοσμίως.