Αυτό έδειξε η πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας, πενταετούς μελέτης ECOS, σε παιδιά με διαταραχές ανάπτυξης.

Τα ευρήματα έδειξαν υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης στη θεραπεία αυξητικής ορμόνης που χορηγείται μέσω της ειδικής συσκευής, τα οποία διατηρήθηκαν με την πάροδο του χρόνου και συνδέθηκαν με τα θετικά αποτελέσματα ανάπτυξης. Το εν λόγω σύστημα είναι η μοναδική αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης αυξητικής ορμόνης, με δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης των δεδομένων έγχυσης.

«Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη συμμόρφωση είναι το κλειδί για την αποστολή μας σχετικά με την αναβάθμιση της διαχείρισης των διαταραχών ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής όσων επηρεάζονται.

Η ελλιπής συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί ένα ζήτημα για τη διαχείριση των περισσοτέρων χρόνιων νοσημάτων. Ωστόσο η έγκαιρη ανίχνευση πιθανής ελλιπούς συμμόρφωσης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του φυσιολογικού τελικού ύψους σε ασθενείς, που πάσχουν από διαταραχές αυξητικής ορμόνης», δήλωσε ο Luciano Rossetti, M.D., εκτελεστικός αντιπρόεδρος, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας & ανάπτυξης του βιο-φαρμακευτικού τομέα της Merck.

Η μακροχρόνια, διεθνής πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης ECOS σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει το επίπεδο συμμόρφωσης και τα αποτελέσματα ανάπτυξης σε 2.417 παιδιά που έλαβαν σωματοτροπίνη, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη συνεχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης μέσω της ειδικής συσκευής.

«Η ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης φαρμάκου επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις ενέσεις αυξητικής ορμόνης, εντός ενός κλινικού και ενός περιβάλλοντος πραγματικών συνθηκών. Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει την υποβέλτιστη συμμόρφωση σε πρόωρο στάδιο και καθιστά δυνατή τη λήψη των κατάλληλων μέτρων», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής Peter Davies, Child Health Research Centre, Πανεπιστήμιο του Queensland, Αυστραλία.

Τα πρώτα δεδομένα από την ολοκληρωμένη ανάλυση του πληθυσμού και η επίδραση της συμμόρφωσης στο ποσοστό απόκρισης ανάπτυξης δύο ετών, παρουσιάστηκαν με τη μορφή περιλήψεων στο Διεθνές Συνέδριο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας που διεξήχθη στις 14 -17 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ουάσινγκτον, DC, ΗΠΑ.