Οι ασθενείς ζητούν ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες υγείας τα τελευταία χρόνια, τη στιγμή που στον ΕΟΠΥΥ εφαρμόζεται κλειστός προϋπολογισμός, ο οποίος μάλιστα βαίνει μειούμενος χρόνο με το χρόνο.

Το 2012 δαπάνες και προϋπολογισμός ισοσκελίστηκαν στα 392,43 εκ. ευρώ, ενώ το 2013 διενεργήθηκαν 93,8 εκ. εξετάσεις, οι οποίες κόστισαν 580,27 εκ. ευρώ, με προϋπολογισμό ΕΟΠΥΥ στα 350 εκ. ευρώ. Πέρυσι, το 2014, η αυξημένη ζήτηση οδήγησε στη διενέργεια 97,5 εκ. εξετάσεων, που κόστισαν 601,6 εκ. ευρώ, με προϋπολογισμό ΕΟΠΥΥ στα 329 εκ. ευρώ.

Φέτος, η ζήτηση υπηρεσιών υγείας είναι αντίστοιχη με την περσινή, και ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ έχει περιοριστεί στα 300 εκ. ευρώ.

Οι διαφορές μεταξύ των υπηρεσιών που ζητούν και παίρνουν οι ασθενείς, έναντι των υπηρεσιών που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, "διορθώνονται" μέσω του clawback και rebate που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις υγείας του ιδιωτικού τομέα και στους ιδιώτες γιατρούς που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα ασφυκτικό κλίμα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους γιατρούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να κλείσουν, αφού οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ καθυστερούν σημαντικά, ενώ εδώ και περίπου ένα χρόνο, το πιο πιθανό είναι να μην έρχονται καθόλου, αφού συμψηφίζονται μονομερώς οι οφειλές των επιστροφών με τις πληρωμές που δεν έγιναν ποτέ...

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έδωσε στη δημοσιότητα τις θέσεις του για το καθεστώς λειτουργίας του ιδιωτικού διαγνωστικού τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δηλώνοντας παράλληλα την αντίθεσή του προς τις επιστροφές των clawback και rebate.

Διαπραγματευτικό πλαίσιο ΠΙΣ
Σύμφωνα με την πρόταση, ο ΠΙΣ διεκδικεί:

  • Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ για τη διάγνωση και προτάσεις για διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης του Οργανισμού. Άμεση απαίτηση για απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ
  • Συλλογική σύμβαση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ βασισμένο σε ένα νέο ισοβαρές κείμενο σύμβασης με διαπραγμάτευση των συνδικαλιστικών οργάνων υπό την αιγίδα του ΠΙΣ. 
  • Άμεση απόδοση των ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών οφειλών του ΕΟΠΥΥ
  • Καθολική εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων και του θεσπισμένου ανώτατου αριθμητικού ορίου στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο χρήζει βελτιωτικών αναπροσαρμογών από τις επιστημονικές εταιρείες. Δημιουργία διαγνωστικού ιστορικού προφίλ ασθενούς με τις εκτελεσθείσες εξετάσεις, με στατιστικό έλεγχο της διαγνωστικής μονάδας σε σχέση με τη χρέωση στο ΑΜΚΑ του ασθενούς. 
  • Ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασθενούς με χρήση ειδικού μυστικού αριθμού (pin) μοναδικό για κάθε συναλλαγή για αποφυγή έκδοσης πλασματικών παραπεμπτικών με το ΑΜΚΑ του ασθενούς. 
  • Κατάργηση του ελέγχου από Ι.Ε.Ε. και θέσπιση on line –real time- προκλινικού ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ
  • Κατάργηση του clawback και απόδοση στο ακέραιο αμοιβής για κάθε παραπεμπτικό που εκτελείται. 
  • Όχι στην οριζόντια υποκοστολόγηση των εξετάσεων σε καθεστώς μείωσης της συνταγογραφικής ύλης, καθώς οδηγεί σε χρεοκοπία τις μικρομεσαίες διαγνωστικές μονάδες, ενώ αφήνει αλώβητες τις μεγάλες επιχειρήσεις υγείας που έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης της συνταγογράφησης. Η εξοικονόμηση 40 εκατομμυρίων με αυτό το μέτρο δεν εξασφαλίζει τα ποσά του clawback rebate που άγγιξαν τα 300 εκ στα προηγούμενα έτη. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι η υποκοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων χωρίς σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς οδηγεί σε αύξηση και όχι μείωση της δαπάνης. Επομένως αποτελεί ένα πρόσθετο τελικό μέτρο εξόντωσης των ατομικών ιατρείων. 
  • Επαναφορά των κλιμακωτών εκπτώσεων αποτελεί βάση συζήτησης με ένα βιώσιμο όριο χωρίς έκπτωση (προτεινόμενο 5.000 ευρώ) ή αριθμό ακτινολογικών εξετάσεων ανά μηχάνημα, γεγονός που εξασφαλίζει το ανελαστικό κόστος ασφαλούς λειτουργίας των ατομικών ιατρείων και εργαστηρίων με όρους διασφάλισης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Το μέτρο έχει αποδείξει ότι περιόρισε την υπερσυνταγογράφηση κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του το 2012. 
  • Η μνημονιακή απαίτηση για πληρωμές των ποσών clawback για το 2015 δεν είναι αποδεκτές, διότι οδηγούν σε μαζική κατάρρευση του ιδιωτικού διαγνωστικού τομέα της ΠΦΥ, κάτι που θα επιφέρει μαζική απο-ασφάλιση του πληθυσμού λόγω της παρούσας αδυναμίας αναπλήρωσης από τις δημόσιες δομές.