Τα οξέα καρδιαγγειακά συμβάμματα (το θανατηφόρο και μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) παραμένουν η πρώτη αιτία θνησιμότητας και θνητότητας στις αναπτυγμένες χώρες και γι' αυτό αποτελούν το στόχο της βασικής και κλινικής έρευνας. Επίσης η καρδιακή ανεπάρκεια παραμένει μια από τις πιο θανατηφόρες παθήσεις στη σύγχρονη εποχή, με ετήσια θνητότητα που φτάνει το 10-30% και 5ετή το 50-65%, εξίσου δυσμενή με την πρόγνωση πολλών επιθετικών μορφών καρκίνου.

Τα τελευταία δεδομένα στην αντιμετώπισή τους θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στο Σεμινάριο των Επιστημονικών Ενώσεων του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί 2- 4 Οκτωβρίου 2015, στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Κολλεγίου καθηγητής Καρδιολογίας Ιωάννης Λεκάκης: «Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας προχώρησε στη σύσταση Επιστημονικών Ενώσεων σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, όπως είναι της Προληπτικής Καρδιολογίας, των Αρρυθμιών, της Κλινικής Καρδιολογίας, της Επεμβατικής Καρδιολογίας και της Καρδιαγγειακής Απεικόνισης. Οι Ενώσεις αυτές σκοπό έχουν την οργάνωση σεμιναρίων, την έκδοση φυλλαδίων, την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (www.greekcardiology.gr) καθώς και ανακοινώσεις κατευθυντήριων οδηγιών, έρευνες και ενημέρωση σε επαγγελματικά θέματα.

Η επιστημονική εκδήλωση στην Αθήνα διοργανώνεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κολλεγίου Καρδιολογίας για το έτος 2015, από τις νεοσύστατες Επιστημονικές Ενώσεις του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας. Με νέα οργάνωση, καινοτόμα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και συμμετοχική διαδικασία, το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας έρχεται να παίξει κυρίαρχο ρόλο στη μετάδοση της έγκυρης γνώσης στους καρδιολόγους και ιατρούς συναφών ειδικοτήτων, σε όλα τα σημεία της χώρας. Σκοπός του είναι να προσεγγίσει ιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε επαφή με τα κέντρα μετάδοσης της ιατρικής γνώσης και να τους επιτρέψει να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις που αφορούν στην ειδικότητά τους».