Τους βλέπουμε στις ουρές των τραπεζών, στη γειτονιά, στις λαϊκές αγορές. Όταν είναι σπίτι συνήθως περνούν πολλές ώρες μόνοι - ειδικά όταν το ταίρι τους έχει φύγει - με συντροφιά την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Οι ηλικιωμένοι είναι η εξέλιξη του εαυτού μας, οι δικοί μας άνθρωποι και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι καλά και να έχουν ποιότητα ζωής.

O αλφαβητισμός υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ρυθμιστικούς παράγοντες για την υγεία των ηλικιωμένων, καθώς αφορά στη δυνατότητα σωστής λήψης, κατανόησης και διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας και κατ’ επέκταση της υγείας και της ασθένειας. Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει αναλάβει μέχρι στιγμής σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στη σωστή χρήση φαρμάκων και την πρόληψη ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία, το Ινστιτούτο Prolepsis διοργανώνει εκδηλώσεις σε ΚΑΠΗ με στόχο να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες με τα συνηθέστερα προβλήματα και τον τρόπο αναγνώρισης των συμπτωμάτων, που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση των φαρμάκων και να δοθούν πρακτικές συμβουλές για τη σωστή χρήση τους. Επίσης, παρέχονται απαραίτητες συμβουλές για την πρόληψη ατυχημάτων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Alpha-to-Omega - New Pathways Towards Volunteering and Life Learning for Senior European Citizens (2006-2008), όπου το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε ως εταίρος. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 19 ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, το Ινστιτούτο Prolepsis πραγματοποίησε κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουλίου 2015 πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, προκειμένου να βελτιωθούν οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης των ηλικιωμένων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής αναπτύχθηκε η διαδραστική ιστοσελίδα http://www.irohla-ehealth.gr/, η οποία παρείχε εξατομικευμένη πληροφόρηση στους ηλικιωμένους (για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 6255700).