Στην πληρωμή νοσηλίων ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, με εντολή του υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή. 

Τα ποσά αυτά που αποτελούν ίδια έσοδα των νοσοκομείων, θα διατεθούν πρωτίστως για την πληρωμή του επικουρικού προσωπικού (ιατρικού- νοσηλευτικού). 
Επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική κατανομή του ποσού των 40 εκ. € ανά Υγειονομική Περιφέρεια και Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, στην 1η ΥΠΕ καταβάλλονται 9,678 εκ. ευρώ, στην 2η ΥΠΕ καταβάλλονται 10,834 εκ. ευρώ, στην 3η ΥΠΕ 3,025 εκ. ευρώ, στην 4η ΥΠΕ 5,550 εκ. ευρώ, στην 5η ΥΠΕ 2,096 εκ. ευρώ, στην 6η ΥΠΕ 6,613 εκ. ευρώ, στην 7η ΥΠΕ 1,504 εκ. ευρώ και στην AEMY A.E. 700.000 ευρώ.
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας κατανομής των ποσών, ανά νοσοκομείο.