Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους γιατρούς, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα αποπληρωμής των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, ιδίως για τον Ιούλιο.

Ο ΙΣΑ, επισημαίνοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις τρίμηνες παρατάσεις των συμβάσεων, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δημιουργείται, διότι δεν υπάρχει πρόθεση από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να επιλυθεί το ζήτημα μόνιμα, τονίζοντας πως η μόνη λύση θα ήταν το άνοιγμα των συμβάσεων για όλους τους ιατρούς, με συλλογικές συμβάσεις υπό την αιγίδα του ΠΙΣ.

Το θέμα ανακίνησε ο ΙΣΑ ύστερα από δύο πρόσφατες επιστολές του, επειδή σήμερα ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την παράταση μέχρι τέλους τους έτους, των συμβάσεων που έληξαν χθες. Στην σχετική απόφαση σημειώνεται ότι "εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος των συμβάσεων που έληγαν στις 30/9/2015.

Η παράταση των συμβάσεων αφορά τις παρακάτω κατηγορίες παρόχων: Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης Αποθεραπείας, Ιατρούς, Διαγνωστικά Εργαστηρία, Φυσικοθεραπευτές, Πολυϊατρεία, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Οικοτροφεία, Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ειδικά Ιδρύματα για Αμέα, Ιδρύματα Ασυλικού Τύπου, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, καθώς και για όσες εκ των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία σύναψης των νέων συμβάσεων. Οι ανωτέρω συμβάσεις παρατείνονται μέχρι την 31/12/2015".

 

Στη σχετική επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, η διοίκηση του ΙΣΑ επισημαίνει ότι "αν και δίδονται τρίμηνες παρατάσεις στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ, ουδεμία σχετική διάταξη είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να υφίσταται ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμός για τη νομιμότητα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τους ιατρούς και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το ενδεχόμενο μη κάλυψης της αμοιβής αυτών από τον οργανισμό
Όπως σας είναι γνωστό, οι συμβάσεις παρατάθηκαν έως τις 31/12/2015, πλην όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει νομοθετικά ρυθμιστεί το ζήτημα τόσο της προηγούμενης παράτασης που δόθηκε, όσο και της παρούσας, με αποτέλεσμα να υφίσταται πρόβλημα στην αποπληρωμή των δαπανών του ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα για τον μήνα Ιούλιο.

Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι όλο αυτό το ζήτημα δημιουργείται, διότι δεν υπάρχει πρόθεση από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να επιλυθεί το ζήτημα μόνιμα, και η μόνη λύση θα ήταν το άνοιγμα των συμβάσεων για όλους τους ιατρούς, με συλλογικές συμβάσεις υπό την αιγίδα του ΠΙΣ".