Τα θέματα που απασχολούν κατά κύριο λόγο τους γονείς είναι η υπερβολική ενασχόληση με το Ίντερνετ σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων, η έκθεση σε ακατάλληλο / επιβλαβές υλικό / περιεχόμενο, η κλοπή προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών, η σεξουαλική παρενόχληση, η επικοινωνία με άγνωστους, με σκοπό την αποπλάνηση των παιδιών και η παρενόχληση / bullying.

Οι «Ανήσυχοι» είναι το 50% του δείγματος, οι «Σκεπτικοί» το 32% του δείγματος και οι «Ήρεμοι» το 18% του δείγματος. Η κάθε φυλή έχει και διαφορετικούς προβληματισμούς. Οι «Ήρεμοι» φοβούνται κυρίως τον εθισμό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πιθανοί κίνδυνοι δεν αγγίζουν ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη ομάδα.

Η φυλή των «Σκεπτικών» φοβάται περισσότερο «Την έκθεση σε ακατάλληλο / επιβλαβές / επικίνδυνο υλικό / περιεχόμενο», «την κλοπή προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών», «την επικοινωνία με αγνώστους, με σκοπό την αποπλάνηση» και «τη σεξουαλική παρενόχληση».

Η φυλή των «Ανήσυχων» φοβάται περισσότερο «την παρενόχληση / bullying», «τη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους που γνωρίστηκε μέσα στο ιντερνέτ», «την κλοπή χρημάτων, την οικονομική / απάτη».

Το 15% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το παιδί τους είχε κάποια δυσάρεστη εμπειρία από το Διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή αφορούσε σκηνές και εικόνες βίας σε παιχνίδια και οπτικοακουστικό υλικό γενικά και εικόνες / σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου. Σχετικά σημαντικό είναι το ποσοστό των γονέων που δήλωσε ότι παιδί του δέχθηκε bullying.

Το 58% των γονιών δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί κάποια μέθοδο ελέγχου ως προς τη χρήση που κάνουν τα παιδιά του. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η άγνοια για τα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Το 64% των γονιών, που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν γονικό έλεγχο (27% του συνολικού δείγματος), απλά παρακολουθούν το ιστορικό κίνησης του παιδιού.

Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από την ποσοτική τηλεφωνική έρευνα «Internet και Ασφαλής Χρήση από τα Παιδιά - Οι απόψεις των Γονέων», που έγινε από την MRB για λογαριασμό της Cosmote και παρουσιάστηκε με αφορμή το λανσάρισμα νέων οικογενειακών της τιμολογιακών προγραμμάτων «Cosmote Mobile Family».

Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και είχε πανελλαδική κάλυψη, στοχεύοντας τους γονείς με παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών (600 ολοκληρωμένες συνεντεύξεις). Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε πως οι γονείς πιστεύουν ότι το Ίντερνετ:

- είναι πολύτιμο εργαλείο στην εκπαίδευση των παιδιών,

- είναι τόσο απαραίτητο σήμερα, όσο η γνώση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής στις αρχές του 20ου αιώνα,

- μειώνει την κοινωνική ανισότητα γιατί κάνει προσιτή την πληροφορία σε όλο τον πληθυσμό

- η ορθή χρήση του μειώνει πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να προέλθουν από την περιήγηση.