Τροποποιήσεις στη λειτουργία των Κέντρων Υγείας στο πλαίσιο του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), προβλέπει Υπουργική Απόφαση του Ανδρέα Ξανθού. Μια βασική διαφορά αφορά στην επέκταση τους χρόνου μιας προγραμματισμένης επίσκεψη, η οποία ενώ σήμερα διαρκεί 10 λεπτά στο εξής θεσπίζεται στα 15 για όλες τις ειδικότητες, πλην:

της ψυχιατρικής και της παιδοψυχιατρικής, για την οποία καθορίζονται τα 45 λεπτά ως χρονική διάρκεια προγραμματισμένων επισκέψεων
τις ειδικότητες της παιδιατρικής, νευρολογίας, καρδιολογίας, γυναικολογίας και οφθαλμολογίας για τις οποίες καθορίζονται 20 λεπτά ως χρονική διάρκεια προγραμματισμένων ραντεβού
της οδοντιατρικής και της ορθοδοντικής για την οποία καθορίζεται στα 30 λεπτά.

“Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης του κάθε ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση του ιατρού” επισημαίνει η ΥΑ.

Η “επιμήκυνση” των επισκέψεων στα ΚΥ συνδέεται άμεσα με το χρόνο ανάπαυσης των γιατρών, όπως αυτός διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση. Όπως αναφέρει, πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των γιατρών στα ΚΥ θα καλύπτεται:

τουλάχιστον κατά 70% από προγραμματισμένες επισκέψεις,
έως 10% από περιπτώσεις κατ’ οίκον ιατρικής περίθαλψης και διενέργεια δράσεων στην κοινότητα, και
έως 20% από επισκέψεις εκτός προγράμματος (έκτακτα).

“Ιδιαίτερα, όσον αφορά στο ποσοστό των προγραμματισμένων επισκέψεων από παραπομπές, δίδεται προτεραιότητα σε ποσοστό αρχικά ίσο με 40% επί του συνόλου των προγραμματισμένων επισκέψεων ημερησίως, το οποίο θα βαίνει αυξανόμενο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος την 1η Ιανουαρίου 2019” προσθέτει ο υπουργός, σημειώνοντας πως η ανάπαυση των ιατρών θα καλύπτει αναλογικό ποσοστό του ημερήσιου προγράμματος.

Σύμφωνα με την ΥΑ στο ημερήσιο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.