Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης, η οποία σύμφωνα και με την πρόσφατη θεσμοθέτησή της θα απαρτίζεται από 11 άτομα. Όπως ανέφερε από το βήμα του 7ου  Επιστημονικού  Συνεδρίου του Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ, κ. Δημήτρης Κούβελας, Καθηγητής Φαρμακολογίας του Α.Π.Θ., μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε μια «σοβαρή αξιολογητική διαδικασία στη χώρα όσον αφορά στην αποζημίωση». Ο κ. Κούβελας ανέφερε ότι ήδη η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής -η οποία αποτελείται από την πρόεδρο του ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου, τον Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ Αλκιβιάδη Βατόπουλο και τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Κωνσταντίνο Μάρκου- έχει ήδη στα χέρια της περί τα 30 βιογραφικά  υποψηφίων. 

Από αυτούς θα επιλεγούν οι 18, δηλαδή οι 3 επικρατέστεροι για τον κάθε έναν από τους 6 τομείς –ειδικότητες: α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) φαρμακοοικονομία, και στ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων (registries). Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης  θα αποτελείται από έντεκα τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και τον τελικό λόγο στην επιλογή τον έχει ο Υπουργός Υγείας. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης (HTA) θα γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας, μετά από αξιολόγηση των φαρμάκων, τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όταν αυτός αποφασίζει σχετικά με:
α)  Την  ένταξη  ή  απένταξη  φαρμάκων  από  τον Θετικό  Κατάλογο (Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων).
β) Την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων.

Θετική Λίστα
Η νέα επιτροπή λοιπόν θα έρθει και θα αντικαταστήσει τη σημερινή Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων, η οποία μάλιστα πρόσφατα προχώρησε στην τροποποίηση της Θετικής Λίστας φαρμάκων η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 21/2. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των τροποποιήσεων υπάρχουν συγκεκριμένες επισημάνσεις σχετικά με τα σκευάσματα για το μεταστατικό μελάνωμα τα οποία είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. 
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 1280/11.04.2018) μετά και από αποφάσεις της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, τίθενται  συγκεκριμένοι περιορισμοί για τα δύο μονοκλονικά αντισώματα Nivolumab και Pembrolizumab ως θεραπείες δεύτερης γραμμής σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών με μελάνωμα. Επίσης δίνονται και συγκεκριμένες οδηγίες για τα σκευάσματα που λαμβάνονται από το στόμα για την νόσο μεταξύ των οποίων είναι και το γνωστό σκεύασμα της Roche για το οποίο  η εταιρεία είχε προειδοποιήσει γα απόσυρση. 

ΗΤΑ
Ενώ στην Ελλάδα, λοιπόν έστω και αργά γίνεται προσπάθεια να προλάβουμε …την Ευρώπη όσον αφορά στο φορέα ΗΤΑ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και επιτροπή για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ΕΕ, τα νέα από την Ευρώπη δεν είναι απόλυτα θετικά.
Συγκεκριμένα ενώ η Κομισιόν έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εισαγωγή Κανονισμού που θα αναλάβει να αξιολογεί κεντρικά την κλινική αξία νέων φαρμάκων και συγκεκριμένων τεχνολογιών υγείας, 4 κράτη μέλη φαίνεται σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico να αντιδρούν. Οι πρώτες αντιδράσεις  είχαν έρθει από τη Γερμανία, η οποία διαθέτει ισχυρό σύστημα HTA, αλλά και τη Γαλλία και σύμφωνα με το δημοσίευμα σε αυτά προστέθηκαν η Τσεχία και η Πολωνία. Έτσι ο  πιθανός συνασπισμός αυτών των 4 χωρών, με αρνητική ψήφο στο Συμβούλιο της Ε.Ε. μπορεί να οδηγήσει και στην απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης για κοινό HTA.