Οι άνθρωποι που ζουν με ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα παρουσιάζουν συχνά μειωμένη ικανότητα αναπνοής (πνευμονική λειτουργία) και σοβαρές κρίσεις (παροξύνσεις), που ενδέχεται να τους οδηγήσουν στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών και σε νοσηλείες.

Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες σήμερα, εξακολουθεί να υφίσταται ανεκπλήρωτη ανάγκη σε ασθενείς, που εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα αναπνοής, σοβαρές κρίσεις, μακροχρόνια χρήση από του στόματος κορτικοστεροειδών και μειωμένη ποιότητα ζωής.

Το dupilumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικά σχεδιασμένο για να αναστέλλει τη σηματοδότηση της ιντερλευκίνης-4 (IL-4) και της Ιντερλευκίνης-13 (IL-13), δύο σημαντικών σηματοδοτικών πρωτεϊνών (κυτοκίνες) οι οποίες αποτελούν παράγοντες της φλεγμονώδους αντίδρασης τύπου 2 στο ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα.

Η αίτηση υποστηρίζεται από κλινικά δεδομένα που προέρχονται από 2.888 ενήλικες και εφήβους οι οποίοι συμμετείχαν σε τρεις πιλοτικές μελέτες στο πλαίσιο του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης LIBERTY ASTHMA. Λεπτομερή αποτελέσματα από δύο από αυτές τις κλινικές μελέτες, τις μελέτες Φάσης 3 QUEST και VENTURE, θα παρουσιαστούν στο Διεθνές Συνέδριο της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας τον Μάιο.

Επιπλέον ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) εξετάζει μία συμπληρωματική Αίτηση για Άδεια Βιολογικού Προϊόντος (sBLA) για το dupilumab ως συμπληρωματική θεραπεία συντήρησης σε ορισμένους ενήλικες και εφήβους (ηλικίας 12 ετών και άνω) με μέτριο έως σοβαρό άσθμα, με καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης την 20η Οκτωβρίου, 2018.

Σήμερα το dupilumab έχει λάβει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα), οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι για συστηματική θεραπεία.