Με οδηγό το ... ρολόι τους θα είναι από την επόμενη χρονιά οι γιατροί του δημοσίου συστήματος υγείας, όταν θα δέχονται επισκέψεις ασθενών, εντός ή εκτός ημερησίου προγράμματος.
 
Η μέση ιατρική επίσκεψη ορίσθηκε με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού στα 15 λεπτά, αν και στη σχετική απόφαση υπάρχει πρόβλεψη:
- 45λεπτης επίσκεψης στις περιπτώσεις των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών περιστατικών, 
- 20λεπτης επίσκεψης για παιδιατρικά, νευρολογικά, καρδιολογικά, γυναικολογικά και οφθαλμολογικά περιστατικά και 
- 30λεπτης επίσκεψης για οδοντιατρικά και ορθοδοντικά περιστατικά.
Παράλληλα σημειώνεται ότι ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης υπόκειται στην επιστημονική κρίση του ιατρού.
 
Στη σχετική απόφαση που καθορίζει το ημερήσιο πρόγραμμα των γιατρών στα Κέντρα Υγείας και τη χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, προβλέπεται ακόμη ότι το πρόγραμμα των ιατρών των Κέντρων Υγείας, που διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση, καλύπτεται σε ποσοστό: 
  • τουλάχιστον 70% από προγραμματισμένες επισκέψεις,
  • 3 έως 10% από περιπτώσεις κατ’ οίκον ιατρικής περίθαλψης και διενέργεια δράσεων στην κοινότητα, 
  • έως 20% από επισκέψεις εκτός προγράμματος (έκτακτα).
Τα επείγοντα περιστατικά δεν συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο πρόγραμμα και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. 
 
Η ανάπαυση των ιατρών θα καλύπτει αναλογικό ποσοστό του ημερήσιου προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 
 
Παραπομπές το 40% των ραντεβού
Η ίδια απόφαση διευκρινίζει ότι το νέο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των παραπομπών σε εξειδικευμένους γιατρούς από τους οικογενειακούς γιατρούς, θα λειτουργήσει πλήρως από την 1.1.2019. Μέχρι τότε, τουλάχιστον το 40% των προγραμματισμένων επισκέψεων σε γιατρούς ειδικοτήτων θα αφορά παραπομπές από τους οικογενειακούς γιατρούς, ποσοστό το οποίο θα βαίνει αυξανόμενο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος την επόμενη χρονιά.
 
Η διευκρίνιση αυτή, δίνεται και από το υπουργείο Υγείας με σχετική ανακοίνωση, ύστερα από τις χθεσινές αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων σχετικά με το σύστημα παραπομπής από τους οικογενειακούς γιατρούς του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Στη σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο επισημαίνει ότι ο χρόνος των προγραμματισμένων επισκέψεων αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά της ώρας, πέραν του γεγονότος ότι η πραγματική διάρκεια της επίσκεψης κρίνεται από τον γιατρό.
Σημειώνεται ακόμη, ότι με την απόφαση περί παραπομπών, καθιερώνεται σχετικό σύστημα, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν μειωμένους χρόνους αναμονής και καλύτερη φροντίδα. Ο οικογενειακός γιατρός ενεργώντας με επιστημονικά κριτήρια και με βάση τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του πολίτη, τον καθοδηγεί στο σύστημα υγείας. Η τελική επιλογή του γιατρού εξακολουθεί να γίνεται ελεύθερα.
Οι προγραμματισμένες επισκέψεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες (με παραπομπή και χωρίς παραπομπή) με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των περιστατικών που αποδεδειγμένα απαιτούν περαιτέρω φροντίδα.
Οι παραπομπές κατηγοριοποιούνται με βάση την εκτίμηση της ανάγκης:
α) άμεση παραπομπή, με ισχύ 10 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό,
β) προληπτική παραπομπή, με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό,
γ) παραπομπή χρονίου νοσήματος με ισχύ 12 μηνών για το σύνολο των απαιτουμένων επισκέψεων σε ειδικό γιατρό. 
 
Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι:
Δεν καταργείται ο ελεύθερος προγραμματισμός επισκέψεων. 
Δίνεται προτεραιότητα σε όσους αξιοποιούν το σύστημα παραπομπών μέσω του οικογενειακού γιατρού.
Δεν καταργείται η ελεύθερη επιλογή ιατρού.
Οι χρόνιοι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα ετήσιας παραπομπής, ώστε να συνεχίσουν να παρακολουθούνται από τον θεράποντα ιατρό τους.
 
Σημειώνεται τέλος, ότι η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή σε κανένα επίπεδο του συστήματος υγείας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία).