Την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνει η τελική εισήγηση στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την αναμενόμενη Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (HTA), ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο HTA Conference: Towards an Integrated HTA framework”.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου αναφέρθηκε στις τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης όσον αφορά στο φάρμακο, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων στο φάρμακο, στην ανάγκη να ανταποκρίνεται το σύστημα στις ανάγκες των ασθενών, στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του ύψους των δημοσίων δαπανών για την υγεία και την αύξηση της δαπάνης ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ώστε να υπάρξει σύγκλιση με την Ευρωζώνη. Επίσης, αναφέρθηκε σε μέτρα για τη βιωσιμότητα του συστήματος και στη θεσμική θωράκιση και τον αναπροσανατολισμό του συστήματος στην ΠΦΥ, την κεντρικοποίηση των προμηθειών κ.ά.

Τόνισε ότι η φαρμακευτική καινοτομία αποτελεί πρόκληση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας διεθνώς και απαιτεί πολύ προσεκτικές και στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας. Αναφέρθηκε στην ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά στα μητρώα ασθενών, που αποτελούν καθοριστικής σημασίας εργαλείο για τον μηχανισμό αξιολόγησης.

Αναφορικά με τον νέο οργανισμό ΗΤΑ, τόνισε ότι την Παρασκευή θα υπάρξει η τελική εισήγηση προς τον Υπουργό για τα άτομα που θα στελεχώσουν τη νέα επιτροπή.  Κυρίαρχη θέση στη δέσμη των κριτηρίων κατέχει το κλινικό όφελος, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της νόσου. 

Όσον αφορά στη διαπραγμάτευση, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η διαδικασία αυτή θα ενσωματωθεί ως οργανικό στοιχείο του ΗΤΑ. Αναφέρθηκε στην απουσία μητρώων ασθενών ως εμπόδιο στην διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και στις συμβολαιακές συμφωνίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα φάση λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης.