Η επιστημονική ομάδα πίσω από τη μελέτη λέει ότι η μοναξιά πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως πιθανός δείκτης για διάφορα προβλήματα, αν και δεν είναι ξεκάθαρο εάν βρίσκεται πίσω από αυτά ή αν προκαλείται από αυτά.

Και παρόλο που, όταν μιλάμε για μοναξιά, το μυαλό μας πάει στους ηλικιωμένους, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή αφορά και σε νέους ηλικίας από 16 έως 24 ετών.

"Αν κάποιος αποκαλύψει στους φίλους ή στην οικογένειά του ή σε έναν γιατρό, ότι αισθάνεται μόνος πολύ καιρό, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι αγωνίζεται σε άλλους τομείς της ζωής", είπε ο Dr Timothy Matthews, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Psychological Medicine.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν δίδυμα ίδιου φύλου, που γεννήθηκαν το 1994-1995, σε διάφορα στάδια της ζωής τους και τα ευρήματα βασίζονται σε στοιχεία από την εποχή που οι 2066 συμμετέχοντες έφτασαν στην ηλικία των 18 ετών.

Οι νέοι ρωτήθηκαν κατά πόσο έχουν βιώσει μοναξιά και αν αυτό συνέβη συχνά, μερικές φορές ή σχεδόν ποτέ. Τους ρώτησαν, ακόμη, για την ψυχική τους υγεία, τη σωματική τους υγεία, την ικανοποίηση από τη ζωή τους και τη σχέση τους με την τεχνολογία. Επιπλέον οι ερευνητές εξέτασαν το οικογενειακό περιβάλλον των συμμετεχόντων.

Όπως αποκαλύφθηκε, έως και 7% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι συχνά ένιωθε μοναξιά, με το 23-31% να λέει ότι βίωσε αίσθημα εγκατάλειψης, ότι αισθάνθηκε μόνο, απομονωμένο ή είχε έλλειψη συντροφικότητας μερικές φορές.

Τα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από το φύλο ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.