Αύξηση κατά 50% εμφανίζει το clawback για την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική του πρώτου τριμήνου του έτους, σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι φτάνει τα 150 εκ. ευρώ, έναντι 105 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Το ποσό επιμερίζεται σε 49 εκ. ευρώ υπέρβασης τον Ιανουάριο, 34 εκ. ευρώ υπέρβασης τον Φεβρουάριο και 67 εκ. ευρώ υπέρβασης τον Μάρτιο.

Από την άλλη πλευρά το rebate φαίνεται πως διατηρείται σταθερό στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου της περασμένης χρονιάς, καθώς υπολογίζεται σε 103 εκ. ευρώ φέτος, έναντι 102 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Τώρα σε ότι αφορά τη νοσοκομειακή δαπάνη και την υπέρβαση που παρατηρήθηκε πέρυσι σε αυτήν, παραμένουν τα προβλήματα συλλογής στοιχείων από τα νοσοκομεία,  με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ακόμη στοιχεία για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αλλά και να μην μπορούν να επιβεβαιωθούν κάν τα στοιχεία κατανάλωσης του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Την επιβεβαίωση των ποσών rebate για το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους ανέλαβε ο ΕΟΠΥΥ και μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, τα ποσά θα σταλούν στο υπουργείο Υγείας, προκειμένου να υπολογιστεί σαφώς το νοσοκομειακό clawback που αναλογεί. Στο μεταξύ για το δεύτερο εξάμηνο του 2017, αναμένονται από τον ΕΟΦ τα στοιχεία πωλήσεων των φαρμακευτικών προς τα νοσοκομεία, προκειμένου να υπολογιστεί το rebate του δευτέρου εξαμήνου του έτους.

Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν μεταξύ των διοικήσεων του ΕΟΠΥΥ και του ΣΦΕΕ, ενόψει της δημιουργίας της νέας πλατφόρμας που είναι υπό κατασκευή για τους παρόχους του φαρμάκου, μέσω της οποίας θα κοινοποιούνται στις φαρμακευτικές και οι καταλογισμοί clawback και rebate.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΕΟΠΥΥ, η πλατφόρμα θα ενημερώνεται ανά τρίμηνο, οπότε και θα εκδίδονται οι σχετικές ειδοποιήσεις πληρωμής, και θα παρέχονται στοιχεία καταναλώσεων φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων του ν.3816 που χορηγούνται τόσο από τα νοσοκομεία, όσο και από τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Μέχρι στιγμής τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν μόνο το 2017, ενώ η ενημέρωση των στοιχείων συνεχίζεται μέχρι την λειτουργία της νέας πλατφόρμας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς τα στοιχεία που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ μπορούν να είναι πλήρη και γεωγραφικά κατανεμημένα με πλήρη λεπτομέρεια, ο Οργανισμός μελετά την παροχή στοιχείων επί πληρωμή στη φαρμακοβιομηχανία, καθώς έχει δοθεί τέτοια δυνατότητα από την πρόσφατη νομοθεσία.

Σε ότι αφορά την καταβολή του clawback όταν αυτό οριστικοποιηθεί, οι εκπρόσωποι της φαρμακευτικής βιομηχανίας έχουν ζητήσει την τμηματική εξόφλησή τους, λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και εγκρίθηκε, ενώ τώρα αναμένεται η αντίστοιχη έγκριση και από το υπουργείο Υγείας.

Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (63/Α/5.4.2018) ο νόμος 4532 "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ 2015/1794 και άλλες διατάξεις" που περιλαμβάνει τη δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ και τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι:  «Οι οφειλές των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκκαθαρίζονται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και προέρχονται από το μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) ή προκύπτουν από ελέγχους ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, δύναται να συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς. Οι οφειλές του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να καταβάλλονται και σε δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία καταβολής των οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».