Σε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 1.083.740 ευρώ από το αποθεματικά του, προχώρησε το υπουργείο Υγείας για τη στήριξη των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της 5ης και της 6ης ΥΠΕ.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η επικείμενη έξοδος από τα προγράμματα δημοσιονομικής πειθαρχίας να συνοδευτεί με ένα ξεκάθαρο  αποτύπωμα αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και του κοινωνικού κράτους. 

Πιο αναλυτικά διατέθηκαν:
1) ΚΥ Γόννων, ΚΥ Φαρκαδόνας, ΚΥ Πύλης, ΚΥ Τρικάλων, ΚΥ Διστόμου, ΚΥ Οινοφύτων, ΚΥ Λιδωρικίου, ΚΥ Στυλίδας: Ακτινολογικά μηχανήματα : 640.000 ευρώ 
2) ΚΥ 5ης ΥΠΕ: Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού :160.000 ευρώ 
3) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας αξονικού τομογράφου -  Προμήθεια εξοπλισμού για ΩΡΛ κλινικής: 163.740 ευρώ 
4) ΓΝ Καρδίτσας: Δαπάνη πιστοποίησης περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων: 40.000 ευρώ 
5) ΚΥ Σκιάθου: Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού :40.000 ευρώ 
6) ΚΥ Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας:  Προμήθεια εξοπλισμού και Η/Υ: 40.000 ευρώ