Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά θα διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ σχετικά με την πυρκαγιά στο ΨΝΑ "Δαφνί" στις 4-9-2015, ενώ δρομολογείται επιτροπή αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την ακούσια νοσηλεία.

Το πόρισμα διαπιστώνει ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν ληφθεί στο ΨΝΑ τα απαραίτητα μέτρα για ένα αυστηρά οριοθετημένο θεραπευτικό πλαίσιο με σκοπό να αντιμετωπισθεί η επικινδυνότητα του ασθενή που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Επίσης αναπτύσσει προβληματισμό -στο πλαίσιο της διενεργούμενης ΕΔΕ- σχετικά με την αναρμοδιότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη φύλαξη των ασθενών του άρθρου 69 και σημειώνει ότι επιβάλλεται η συνολική επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η εφαρμογή του άρθρου 69 ως προς τη φύλαξη «ακαταλόγιστων» εγκληματιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον από αναρμόδιο, μη φυλακτικό προσωπικό.

Το πόρισμα δόθηκε στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Δαφνί. Τον υπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΠΟΥ για θέματα ψυχικής υγείας, Δημήτρης Πλουμπίδης και ο καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Θωμάς Υφαντής.

Προτάσεις ΣΕΥΥΠ
Με αφορμή τη σύνταξη του πορίσματος, οι ελεγκτές του ΣΕΥΥΠ κατέθεσαν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τις οποίες χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού στο Σχέδιο «ΠΕΡΣΕΑΣ» και σύσταση Ομάδας Εργασίας των υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για την αυστηρή διευκρίνιση και διάκριση του φυλακτικού από το θεραπευτικό πλαίσιο μεταχείρισης των ακαταλόγιστων εγκληματιών του άρθρου 69 και την προετοιμασία των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη συνολική επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η εφαρμογή του άρθρου ως προς τη φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Στη φυλακή
Παράλληλα, για το συγκεκριμένο ασθενείς, πρέπει το Υπουργείο Υγείας και το ΨΝΑ, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να εξετάσουν τη δυνατότητα μεταφοράς του σε φυλακτικό κατάστημα, καθώς η επικινδυνότητά του δεν αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο, το οποίο δεν έχει φυλακτικές αρμοδιότητες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψή του, ο υπουργός, επισκέφθηκε όλους τους χώρους του ΨΝΑ, και συζήτησε με τους εκτελούντες χρέη διοίκησης και τους εργαζόμενους για τα τρέχοντα προβλήματα αλλά και τα χρόνια ζητήματα που απασχολούν το Νοσοκομείο.

Ψυχιατρική μεταρρύθμιση
Ο κ. Ξανθός  επισήμανε πως προτεραιότητα του κυβερνητικού έργου είναι η προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με βασικούς άξονες την αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών Τομέων με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης, την διοικητική μεταρρύθμιση του συστήματος με τη δημιουργία ενδιάμεσων Τομεακών Διευθύνσεων Ψυχικής Υγείας αλλά και την  προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας η οποία θα στηρίζεται στο  κοινοτικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών και στην ανάπτυξη δικτύων, καθώς οι ενέργειες αυτές αποτελούν τη βάση για την αποσυμφόρηση των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Παράλληλα, ο υπουργός ενημέρωσε πως το ΨΝΑ συμπεριλαμβάνεται στα νοσοκομεία τα οποία θα ενισχυθούν με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις επικείμενες προσλήψεις για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των ψυχιατρικών δομών της χώρας.

Για τη θεσμική θωράκιση του συστήματος στο θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασθενών και της ασφάλειας του προσωπικού, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι έχει ήδη δρομολογηθεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η σύσταση επιτροπής για την άμεση εκπόνηση πρότασης αναθεώρησης του νόμου που αφορά στην ακούσια νοσηλεία  καθώς και στο  νομικό πλαίσιο που διέπει τη νοσηλεία ασθενών υπό το άρθρο 69.  Στόχος,  η βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και η επανένταξη των ασθενών, η προστασία των δικαιωμάτων τους και η κατοχύρωση ενός ασφαλούς και λειτουργικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Τέλος, ο κ. Ξανθός ανέφερε ότι η ομάδα εργασίας για τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας από τον Ιούνιο, εκπονεί ήδη νέο στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών στην επικράτεια, επισημαίνοντας ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΨΝΑ είναι κοινά στις περισσότερες ψυχιατρικές δομές της χώρας και πως η αντιμετώπισή τους απαιτεί συνολική και συνεκτική προσέγγιση, εάν θέλουμε να ολοκληρωθεί με σταθερά βήματα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και ο μετασχηματισμός του ασύλου.