Η νέα δωρεά θα υποστηρίξει άμεσα περίπου 3.800 μαθητές, αλλά και τις οικογένειές τους, σε σχολεία που παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά επισιτιστικής ανασφάλειας - βρίσκονται κυρίως σε μεγάλες πόλεις. Από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ της νέας δωρεάς, το 1 εκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί άμεσα για την ενίσχυση του Προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο θα δωριστεί με τη μέθοδο των συμπληρωματικών κονδυλίων (matching funds). Σκοπός της επιπλέον δωρεάς είναι να ενταχθούν περισσότερα σχολεία στο Πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, να λάβουν στήριξη περισσότεροι μαθητές. Επιπλέον, με τη μέθοδο των matching funds, το ΙΣΝ επιδιώκει να ενθαρρύνει και άλλους δυνητικούς υποστηρικτές, να ενισχύσουν έμπρακτα το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους, στο μέτρο των δυνάμεών του, για το μέγεθος του προβλήματος. 

Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis. Από την έναρξη του Προγράμματος, τον Απρίλιο του 2012, έως σήμερα, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει συνολικά 21 εκατομμύρια ευρώ, συνυπολογίζοντας και τη δωρεά με τη μέθοδο matching funds, για την ενίσχυσή του, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες που δημιούργησε η κρίση και οι οποίες πλήττουν ιδιαίτερα τον ευαίσθητο πυρήνα της κοινωνίας μας, τα παιδιά. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά δεδομένα που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Prolepsis, σε σχολεία ευπαθών περιοχών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, το ποσοστό των μαθητών που αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια ξεπερνά το 50%. Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός. Αν και το ζήτημα έχει λάβει αρκετή δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος του προβλήματος παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό. Παρότι οι προσπάθειες του Ινστιτούτου Prolepsis έχουν συγκεντρώσει πόρους και από άλλους δωρητές, ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα παραμένει μικρότερος από τη σχετική ζήτηση.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε σχετικά: «Μέσα στις τόσο δύσκολες συγκυρίες, στις οποίες βρίσκεται η χώρα, υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως το Πρόγραμμα "ΔΙΑΤΡΟΦΗ", οι οποίες συμβάλλουν στην ανακούφιση των συνανθρώπων μας και, ιδίως, των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά μας. Από την πλευρά μας συνεχίζουμε να στηρίζουμε το πρόγραμμα, στο μέτρο, πάντα, των δυνατοτήτων μας. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το όριο των δυνάμεών μας, που είναι εξ ορισμού συμπληρωματικές, και αναρωτιόμαστε, αν όχι τώρα, πότε, θα βρεθούν και άλλοι αρωγοί στις προσπάθειες της κοινωνίας πρόνοιας, ώστε να προσπαθήσουμε, όλοι μαζί, να εξαλείψουμε την ανάγκη μια ώρα αρχύτερα».