Η εκδήλωση θα γίνει στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, στην Αθήνα, στις 6 μ.μ., σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγιεινής.

Το πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης έχει ως εξής:

19.00 -19.30 Ν. ΤΖΑΒΑΡΑΣ «Η θεμελιακή ηθική απαίτηση σεβασμού της αξιοπρέπειας του ψυχασθενούς και του πρόσφυγα. Η αξιοπρέπεια του πάσχοντος υποκειμένου ως συνάρτηση της αξιοπρέπειας του θεραπευτή»

19.30-20.00 Μ. ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ «Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και η εφαρμογή της στην Ψυχιατρική»

20.00 -20.40 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γ. Χριστοδούλου, Πρόεδρος WFMH, Επίτιμος Πρόεδρος ΕΨΕ
Ν. Τζαβάρας, Ομοτ. Καθηγητής Ψυχιατρικής ΔΠΘ, Επίτιμος Πρόεδρος ΕΨΕ
Μ. Μητροσύλη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Μέλος Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη