Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε υπερτασικούς ασθενείς, οι οποίοι, είτε δεν ελάμβαναν κανένα φάρμακο για την πίεση, είτε έπαιρναν αντιϋπερτασικά, αλλά είχαν αρρύθμιστη υπέρταση.

Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι τουλάχιστον το 40% των υπερτασικών δεν μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την αρτηριακή πίεση και απαιτείται η λήψη δύο ή και περισσοτέρων φαρμάκων, τα οποία σε μακροχρόνια χορήγηση είναι δυνατό να συνοδευθούν από ανεπιθύμητες ενέργειες.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (ΕΚΕ), αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Τσιούφης, στις μελέτες SPYRAL ΗΤΝON-MED και RADIANCE-ΗΤΝ SOLO φάνηκε ότι η κατάλυση των νεφρικών αρτηριών με τη χρήση ραδιοκυμάτων ή υπερήχων επιτυγχάνει ελάττωση κατά μέσο όρο 10 mmHg της αρτηριακής πίεσης.

Αυτό αντιστοιχεί στο αντιϋπερτασικό αποτέλεσμα της λήψης τουλάχιστον 1-2 αντιυπερτασικών φαρμάκων και μπορεί να μεταφραστεί σε μείωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακής ανεπάρκειας κατά 25-30%. Το γεγονός ότι η κατάλυση στα χέρια εξειδικευμένων επεμβατικών καρδιολόγων οδηγεί στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών, όπως τόνισαν οι ερευνητές, μπορεί να καθυστερήσει την ανάγκη χορήγησης αντιϋπερτασικών φαρμάκων ή και να μειώσει των αριθμό των φαρμάκων που, ήδη, λαμβάνονται.

Η Μονάδα Υπέρτασης της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής με κύριο ερευνητή τον κ. Τσιούφη ήταν ένα από τα κέντρα με τη μεγαλύτερη συμβολή σε διεθνές επίπεδο στη διενέργεια της μελέτης SPYRAL, συνεχίζοντας, έτσι, την πρωτοπορία της σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της επεμβατικής αντιμετώπισης της υπέρτασης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η κατάλυση των νεφρικών αρτηριών μπορεί να αποτελέσει θεραπευτική λύση για εκατομμύρια υπερτασικούς παγκοσμίως, ανοίγοντας νέους δρόμους στον τρόπο αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης.

H έρευνα συνεχίζεται για περαιτέρω πιστοποίηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μεθόδου σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.