Οι περισσότερες συζητήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας ξεκινούν με την αναπόφευκτη δήλωση ότι μεγαλώνουμε. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά. Ζούμε περισσότερο από ποτέ και έχουμε λιγότερα παιδιά. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι η μείωση των εργαζομένων για κάθε άτομο σε ανεργία, αλλά και η πίεση στα συστήματα υγείας από χρόνιες ασθένειες και κακή υγεία, γενικά.

Αλλά πώς μεγαλώνουμε; Εάν οι περισσότεροι από εμάς φτάσουν τα 100 χρόνια ή περισσότερο, πώς θα είναι τα τελευταία 10-20 χρόνια; Περνάμε αυτά τα επιπλέον χρόνια στο γήπεδο του γκολφ ή στο γηροκομείο; Ή δουλεύουμε με μερική απασχόληση; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό για όσους προσπαθούν να καταλάβουν τι προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον και πώς θα προετοιμαστούν γι 'αυτά.
 
Βασική συμβολή σε αυτή τη συζήτηση είναι η έκθεση για τη γήρανση του 2018 που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στα τέλη Μαΐου. Η έκθεση για τη γήρανση του 2018, η οποία αποτελεί επικαιροποίηση της έκθεσης του 2015, δεν προσπαθεί να δώσει οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αλλά υπολογίζει τις συνέπειες ορισμένων διαφορετικών σεναρίων. 

Για παράδειγμα, το «δημογραφικό σενάριο» υποθέτει ότι οι προβλέψεις της Eurostat για τη μελλοντική μακροζωία του πληθυσμού της ΕΕ είναι σωστές, αλλά όλα τα επιπλέον έτη ζωής θα δαπανηθούν σε ασθένειες. (Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για άνδρες αναμένεται να αυξηθεί κατά 7,8 έτη από το 2016 στο 2070 και για τις γυναίκες κατά 6,6 έτη κατά την ίδια περίοδο).

Με άλλα λόγια, η υγεία μας αρχίζει να επιδεινώνεται στην ίδια ηλικία όπως σήμερα, αλλά θα ζήσουμε περισσότερο. Το αποτέλεσμα είναι, βεβαίως, ότι  εξαρτόμαστε περισσότερα χρόνια από το σύστημα υγείας και τις υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης, ένα σενάριο τρομακτικό, τόσο για τους πολίτες της ΕΕ, όσο και για τους υπουργούς Οικονομικών.
 
Ένα πολύ διαφορετικό σενάριο είναι το "υγιές σενάριο γήρανσης", το οποίο αντίθετα υποθέτει ότι όλα τα επιπλέον χρόνια ζωής που κερδίζονται θα διανυθούν με καλή υγεία.
 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των σεναρίων από οικονομική άποψη; 
Λοιπόν, στο «δημογραφικό σενάριο», οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθούν κατά μέσο όρο για την ΕΕ-27 κατά 14% μεταξύ 2015 και 2070 (αλλά για ορισμένες χώρες πολύ περισσότερο, όπως 21% για το Ηνωμένο Βασίλειο και 26% για την Ιρλανδία και Ισπανία). 

Εάν η Ευρώπη αντ 'αυτού αναπτυχθεί σύμφωνα με το "σενάριο υγιούς γήρανσης", η αύξηση είναι μόνο 1%. 

Τεράστια διαφορά μεταξύ μιας βιώσιμης τροχιάς και ενός σοβαρού δημοσιονομικού πονοκέφαλου για τον δημόσιο τομέα.
 
Επομένως, η διατήρηση της υγείας στον πληθυσμό των ηλικιωμένων δεν είναι μόνο επιτακτική ανάγκη για τους υπουργούς Υγείας στην Ευρώπη, αλλά και για τους υπουργούς Οικονομικών. Η λύση αυτής της εξίσωσης έγκειται στην καινοτομία, στην τεχνολογία, τη διαδικασία και την οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης. Η τεχνολογία αντιμετωπίζεται ως κόστος στην έκθεση για τη γήρανση, αλλά στην πραγματικότητα είναι απολύτως αναγκαία η συνετή εφαρμογή νέων τεχνολογιών προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει στην υγιή πορεία.

Η πρόληψη συχνά θεωρείται ως λύση, αλλά μόνο οι νέες διαγνωστικές μέθοδοι, η γονιδιωματική και οι προγνωστικές αναλύσεις θα επιφέρουν πραγματικά εξατομικευμένη, αποτελεσματική και "έξυπνη" πρόληψη, προλαμβάνοντας τους ανθρώπους που βρίσκονται στα πρόθυρα της ανάπτυξης χρόνιων ασθενειών προτού εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα.
Τα καινοτόμα φάρμακα μπορούν όχι μόνο να παρατείνουν τη ζωή, αλλά και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν υγιείς και να εργάζονται περισσότερο. Ο κλάδος επενδύει συνεχώς στην εξεύρεση αποτελεσματικότερης θεραπείας για τη νόσο Alzheimer, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής των ασθενών και η σωστή χρήση των φαρμάκων για το διαβήτη μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να διαχειριστούν τη νόσο τους και να αποφύγουν τις εξουθενωτικές επιπλοκές.

Οι λύσεις ηλεκτρονικής υγείας, όπως τα ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Αρχεία Υγείας, θα διευκολύνουν τα ολοκληρωμένα μοντέλα φροντίδας, διασφαλίζοντας ότι κανένας ασθενής δεν θα πέσει ανάμεσα στις ρωγμές των διαφόρων ιδρυμάτων και υπηρεσιών περίθαλψης.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε την καινοτομία και στη διαδικασία και την οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης. Περισσότερο από ποτέ, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο πώς οι διάφορες παρεμβάσεις στον τομέα της υγειας και τα μοντέλα φροντίδας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα των ασθενών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ, τα ευρωπαϊκά συστήματα περίθαλψης είναι καλά στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των νοσοκομειακών κλινών και τον αριθμό των προβολών που διενεργήθηκαν, αλλά όχι τόσο καλή όσον αφορά την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κατάσταση της υγείας των ασθενών και του πώς επηρεάζονται από τις διαφορετικές παρεμβάσεις.
 
Προκειμένου να διασφαλιστούν μελλοντικά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες όχι μόνο μένουν ζωντανοί αλλά και σε καλή υγεία, πρέπει να καταβάλλουμε πολύ πιο σοβαρά τη συλλογή τυποποιημένων και συγκρίσιμων δεδομένων για τα αποτελέσματα της υγείας σε όλο το σύστημα υγείας. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη, προωθώντας την τυποποίηση των στατιστικών για την μέτρηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας και των στατιστικών για την υγεία, αντικατοπτρίζοντας τα σχετικά με τον ασθενή αποτελέσματα και υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη συστημάτων συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων για την υγεία. Εμείς στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία είμαστε αλλού συμβάλλοντας στη μετάβαση αυτή, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τους δημόσιους εταίρους μέσω της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα, και δεσμευόμαστε να κάνουμε περισσότερα. Εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεργαστούν για τον ίδιο στόχο, μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη, την ήπειρο της υγιούς γήρανσης.

Thomas Allvin είναι Εκτελεστικός Διευθυντής για τη Στρατηγική και τα Συστήματα Υγείας της EFPIA