Προκήρυξη για κάλυψη 953 θέσεων γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων, προκειμένου να στελεχώσουν Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε ολόκληρη τη χώρα εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Η προκήρυξη αφορά συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, που θα μπορούν να ανανεώνονται μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε., προγράμματος.

Οι 809 θέσεις αφορούν γιατρούς με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και οι 144 με ειδικότητα Παιδιατρικής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει από αύριο 13 Ιουνίου 2018 (στις 12 το μεσημέρι) και λήγει στις 22 Ιουνίου (στις 23:59 τα μεσάνυχτα).

Οι αιτήσεις θα θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα με βάση  την ημερομηνία και ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι που έχουν εμπρόθεσμα υποβάλει την παραπάνω ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο υπουργείο Υγείας, υπόψιν της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατάρτισης Πινάκων (ΕΕΔΙΚΑΠΙ).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση ΤΟΜΥ όσοι έχουν υπογράψει ήδη σύμβαση για τη στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 106 του νόμου 4461/2017.

Ολόκληρη η προκήρυξη επισυνάπτεται, εδώ.