Οι δύο ερευνητές, που συνέταξαν τη μελέτη, οι οικονομολόγοι Μπερντ Μπράτσμπεργκ και Όλε Ρόγκεμπεργκ από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Όσλο Ragnar Frisch, αναζήτησαν τις αιτίες του "φαινομένου Φλιν". 

Το "φαινόμενο Φλιν" διαπιστώθηκε από τον ερευνητή Τζέιμς Φλιν και δείχνει πως η τάση για αύξηση της ευφυΐας, η οποία παρατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας, σταμάτησε στην εποχή μας και άρχισε μάλιστα μια τάση μείωσης.

Η τάση αυτή είναι πιο εμφανής σε όσους γεννήθηκαν μετά το 1975 και οι ερευνητές εκτιμούν πως η πιο εύλογη εξήγηση είναι ότι το πολιτιστικό περιβάλλον είναι λιγότερο ευνοϊκό για τις νέες γενιές.

Το ενδιαφέρον στην μελέτη είναι το γεγονός ότι συγκρίνει μεταξύ τους τα IQ αδελφών, δηλαδή προσώπων που προέρχονται από το ίδιο ακριβώς κοινωνικό περιβάλλον και έχουν συγγενικά γονίδια. Στα αδέλφια αυτά το IQ αυξανόταν κατά 0,20 μονάδα κατ' έτος ανάμεσα σ' αυτά που γεννήθηκαν το 1962 και σ' εκείνα που γεννήθηκαν το 1975. Στη συνέχεια μειωνόταν κατά 0,33 μονάδα κατ' έτος ανάμεσα σ' αυτά που γεννήθηκαν το 1975 και σ' αυτά που γεννήθηκαν το 1991.

Δυστυχώς στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει και άλλες μελέτες. Ερευνητές στη Μ. Βρετανία πρόσφατα παρατήρησαν ότι το σκορ νοημοσύνης έχει πέσει από 2,5 έως 4,3 μονάδες ανά δεκαετία περίπου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η μείωση της ευφυΐας δεν οφείλεται ούτε στα γονίδια ούτε στην κοινωνιολογία, σύμφωνα με τους οικονομολόγους. «Αν και τέτοιοι παράγοντες μπορεί να υπάρχουν, η επίδρασή τους είναι αμελητέα σε σύγκριση με άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες», λένε.

Η πτώση των εκπαιδευτικών αξιών, η επιδείνωση των εκπαιδευτικών και σχολικών συστημάτων, η τηλεόραση και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, η επιδείνωση της εκπαίδευσης στους κόλπους των οικογενειών, της διατροφής και της υγείας σίγουρα σχετίζονται με το ανησυχητικό φαινόμενο.