Σταθερά σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η εικόνα αποπληρωμής των φαρμακευτικών εταιρειών από νοσοκομεία του ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ, με τις οφειλές μέχρι το τέλος του 2017 να είναι της τάξης των 191 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά χρέη βέβαια με τις πωλήσεις που έχουν γίνει μέσα στο 2018 δείχνουν να φτάνουν τα 651 εκατ. ευρώ, όμως από αυτά, λιγότερα από τα μισά είναι ληξιπρόθεσμα. Από αυτά τα 311,1 εκατ. ευρώ προέρχονται  από τον ΕΟΠΥΥ και 340,2 εκατ. ευρώ  από νοσοκομεία. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και αφορούν στις εκκρεμείς απαιτήσεις των εταιρειών -μελών του, για τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλο το 2017, αλλά και έως τις 30.4.2018 τα συνολικά χρέη διαμορφώνονται στα 644,7 εκατ. ευρώ. Μόλις 3,9 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη από το 2015 και 2,7 εκατ. ευρώ από το 2016. 
Σημειώνεται ότι τους πρώτους 4 μήνες του 2018 οι φαρμακευτικές εταιρίες είδαν και πάλι τις οφειλές από το δημόσιο να συσσωρεύονται στα 456,2 εκατ. ευρώ από τα οποία ουσιαστικά ένα μικρό μέρος είναι ληξιπρόθεσμα. 

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα υπόλοιπα του 2017, προέρχονται κυρίως από οφειλές από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, που ανέρχονται στα 134,6 εκατ. ευρώ από τα 188,5 εκατ. ευρώ. Για το 2018 (έως τις 30/4) τα περισσότερα χρέη αφορούν στον ΕΟΠΥΥ, με 266,3 εκατ. ευρώ από τα 456,2 εκατ. ευρώ
 Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο ΣΦΕΕ προχωρά στη συγκέντρωση των στοιχείων  η οποία γίνεται σε εθελοντική βάση από τις εταιρείες και συνεπώς μπορεί να  προκύπτει διαφορά με τα επίσημα στοιχεία των δημόσιων φορέων. Όπως αναφέραμε ακόμη, το σύνολο που παρουσιάζεται στη παρούσα αναφορά δεν αποτελεί το σύνολο των ληξιπρόσθεσμων οφειλών του δημοσίου, καθώς αφορά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (περισσότερες από 90 ημέρες) αποτελούν υποσύνολο του ποσού που παρουσιάζεται. 

Όπως προκύπτει επίσης από τα στοιχεία που αφορούν όμως μόνο τις εταιρείες οι οποίες αποστέλλουν αναλυτικά ανά κατηγορίες πωλήσεις και εξοφλήσεις, για το 2017 έχει εξοφληθεί το 86% των οφειλών και μάλιστα ο ΕΟΠΥΥ έχει αποπληρώσει περίπου το 95%. Αντίθετα από τις πωλήσεις του 2018 έχει αποπληρωθεί μόνο το 8% των συνολικών πωλήσεων.     
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μεγάλο μέρος των οφειλών «εξοφλείται» μέσω του clawback και των συμψηφισμών που γίνονται και η διαδικασία αυτή έχει εισφέρει σημαντικά στην αποκλιμάκωση των χρεών.