Σε σύνδεση με το Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα μονάδων υγείας που βρίσκεται υπό ανάπτυξη μέσω της ΗΔΙΚΑ για την "επικοινωνία" όλων των μονάδων υγείας του ΕΣΥ, βρίσκονται ήδη από πέρυσι το Νοέμβριο ο Ευαγγελισμός και από τον περασμένο Φεβρουάριο, το Λαϊκό νοσοκομείο. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται η σταδιακή επέκταση του συστήματος και σε άλλες πιλοτικές μονάδες που προετοιμάζουν την ένταξή τους στο νέο σύστημα.

Στόχος του έργου, είναι η ανάπτυξη ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ που θα προσφέρει συνολική και ολοκληρωμένη λύση στο χώρο της Πληροφορικής εξυπηρέτησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνολικής δυναμικότητας 7500 κλινών, με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των ασθενών, την αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του φόρτου εργασίας για το προσωπικό, την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και πληροφόρησης και την υιοθέτηση της αρχής της οικονομίας κλίμακας.

Το νέο σύστημα αναμένεται να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας για τις Μονάδες Υγείας και να δώσει στο Υπουργείο Υγείας τα εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό του χώρου της Υγείας.

Η πρώτη παρουσίαση του έργου, έγινε χθες από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ Τάσο Τάγαρη, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Health Daily και της Boussias Communications με θέμα "Νοσοκομείο - Φάρμακο - Εξοπλισμός".

Κατά την ομιλία του ο κ. Τάγαρης εξέφρασε την πεποίθησή του για επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, σημειώνοντας ότι "κλειδί της επιτυχίας" είναι η διαρκής προσήλωση που έχει επιδειχθεί μέχρι τώρα και υποστήριξη στην όσο το δυνατόν πιο ήπια ένταξη των Μονάδων Υγείας στο νέο σύστημα. Επίσης πολύ σημαντικό παράγοντα επιτυχίας χαρακτήρισε και την υποστήριξη του έργου από τις Διοικήσεις των δύο νοσοκομείων, του Ευαγγελισμού και του Λαϊκού νοσοκομείου. Σημείωσε όμως, ότι αντίστοιχη προσήλωση και υποστήριξη είναι απαραίτητες και από τις υπόλοιπες Μονάδες Υγείας που θα συμμετάσχουν στο 2ο Στάδιο, οι οποίες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επερχόμενη αλλαγή. 

Το έργο αναμένεται να πετύχει την:

 • Υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και ομοιογενούς λύσης, η οποία θα διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και τον περιορισμό του κόστους
 • Απλούστευση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών
 • Εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική-οικονομική διαχείριση, προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά)
 • Ομοιομορφία στην λειτουργία των επιμέρους νοσοκομείων
 • Δυνατότητα συλλογής και αξιοποίησης ενοποιημένων δεδομένων για χάραξη πολιτικής (σε συνέργεια με το έργο ενοποιημένου ΒΙ)
 • Δημιουργία ασφαλούς πλαισίου διαχείρισης και πρόσβασης στην πληροφορία, που θα συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας παροχής ιατρονοσηλευτικού έργου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της πληροφορίας

Δύο στάδια
Το έργο εφαρμόζεται σε δυο στάδια, όπου στο πρώτο περιλαμβάνονται 10 πιλοτικά νοσοκομεία. Ήδη τα δύο πρώτα συνδέθηκαν, ενώ αναμένεται η σύνδεση του Βοστανείου Μυτιλήνης, του Σκυλιτσείου Χίου, του Αγ. Παντελεήμονα Σάμου και του νοσοκομείου Ικαρίας, από την 2η ΥΠΕ, καθώς και από την 3η ΥΠΕ των νοσοκομείων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και Φλώρινας. Το πρώτο στάδιο, αφορά την υλοποίηση και λειτουργία της πλατφόρμας του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων υγείας του ΕΣΥ.
Στο δεύτερο στάδιο, αναμένεται η επέκτασή του στις υπόλοιπες επιλεγμένες πιλοτικά Μονάδες Υγείας, που περιλαμβάνει τα Παίδων Αγ.Σοφία, Αγλ. Κυριακού και Πεντέλης, το νοσοκομείο Αγ. Αναργύρων, τον Ερυθρό και τον Αγ. Σάββα, το Αττικό και τα νοσοκομεία Λήμνου, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Γουμένισας, Πύργου, Αμαλιάδας, Κρεστένων, Αγρινίου, Μεσολογγίου, το Ψυχιατρικό Κέρκυρας και το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων.

Η λειτουργία "επί τάπητος"
Το πληροφοριακό σύστημα, περιλαμβάνει τέσσερα υποσυστήματα τα οποία αφορούν τη διοίκηση των νοσοκομείων (Λογιστήριο – κοστολόγηση, Προμήθειες – συμβάσεις - Διαχειρίσεις, Γραφείο Προσωπικού –Μισθοδοσία), τη λειτουργία τους (Γραφείο κίνησης - Λογιστήριο ασθενών, Κλινικές - Χειρουργεία, Εξωτερικά ιατρεία - Τμήμα επειγόντων περιστατικών), τη λειτουργία των εργαστηρίων (Βιοχημικά, αιματολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά, ανοσολογικά, ανοσοβιολογικό (LIS), ακτινοδιαγνωστικό, Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος, Πυρηνικής Ιατρικής, Καρδιολογικό, Χειρουργείο, Γυναικολογικό (RIS-PACS)) και τη Διοικητική Πληροφόρηση.
 

Σύμφωνα με τον κ. Τάγαρη, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του συστήματος περιλαμβάνουν: 

 • Παρακολούθηση και διαχείριση της Κίνησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Ασθενών με ενιαίο Μητρώο Ασθενών στο σύνολο των Μονάδων Υγείας του έργου
 • Ειδικές εφαρμογές υπηρεσιών προς τον πολίτη (κλείσιμο ραντεβού, διαθεσιμότητα Μονάδων Υγείας, ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών και ενημερωτικών στοιχείων, πληροφορίες υγείας και πρόνοιας κλπ) μέσω ελεύθερης πρόσβασης από την ηλεκτρονική πύλη 
 • Τήρηση Ιατρονοσηλευτικού Φακέλου Ασθενή σε ενιαίο πλαίσιο (ατομικό ιστορικό, ιατρικά πορίσματα, διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές, παραγγελίες φαρμάκων-εξετάσεων καθώς και αποτελέσματα εξετάσεων κ.λπ.)
 • Διαχείριση ενιαίου Μητρώου Εργαζομένων για όλες τις Μονάδες Υγείας του έργου
 • Διοικητικο-οικονομική διαχείριση και πληροφόρηση της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο Υγείας & ΥΠΕ), των Μονάδων Υγείας και άλλων Φορέων 
 • Παρακολούθηση δεικτών χρήσης των υποδομών των νοσοκομείων και του σχετικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»: Σε όλη τη διάρκεια του έργου (και για 2 έτη μετά την οριστική παραλαβή του) παρέχονται από τον Ανάδοχο υπηρεσίες εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» για το υλικό (hardware), βασικό λογισμικό (OS, RDBMS) και λογισμικό εφαρμογών. 
 • Διαλειτουργικότητα 
 • Οριζόντια διαλειτουργικότητα (μεταξύ των υποσυστημάτων)
 • Κάθετη διαλειτουργικότητα (μεταξύ των υποσυστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του Φορέα μέσω διεθνών προτύπων όπως HL7)
 • Εξωτερική διαλειτουργικότητα, μεταξύ των υποσυστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων Φορέων (σύστημα ΑΜΚΑ, ΑΤΛΑΣ, Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ΕΟΠΥΥ, ΕΚΑΠΤΥ, ΒΙ Υπουργείου Υγείας κλπ).