Με πλεόνασμα 360 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2017 γιa τα νοσοκομεία, γεγονός το οποίο επέτρεψε στο υπουργείο υγείας να μειώσει το προϋπολογισμό δαπανών για φέτος στα 3,72 δις. ευρώ έναντι 4,3 δις. ευρώ πέρυσι, ξεπερνώντας μάλιστα και τον αρχικό στόχο των 340 εκατ.ευρώ (εδώ) . Σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Κομματά,  Γενικό Διευθυντή Οικονομικών του Υπουργείου, για πρώτη φορά τα ελληνικά νοσοκομεία εμφάνισαν πλεόνασμα , δηλαδή τα νοσοκομεία κατάφεραν  να πληρώσουν τις αγορές τους και η διαφορά η οποία φαίνεται σε σχέση με το 2017, όταν ο προϋπολογισμός είχε προσδιοριστεί στα 4,2 δις. ευρώ για να κλείσει στα 4,35 δισ. ευρώ καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο που υπάρχει στις τράπεζες και στις διαχειρίσεις των νοσοκομείων. 

Με βάση οικονομικά στοιχεία του Υπουργείου, διαπιστώνεται σημαντική μείωση του προϋπολογισμούς στην πενταετία καθώς το 2013 ο απολογισμός των δαπανών είχε διαμορφωθεί στα 7,8 δισ. ευρώ καθώς είχε ενισχυθεί με περίπου 2,5 δις. ευρώ προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χώρο της υγείας. 

Όπως σημειώνει σε παρουσίαση του ο κ. Κοματάς, από τν συνολικό προϋπολογισμό του υπουργείου, μόνο για δαπάνες υγείας το 2017 εγκρίθηκαν και διατέθηκαν περί τα 3,8 δις. ευρώ, ποσό περίπου σταθερό σε σχέση με το 2016 που ήταν περί τα 3,9 δισ. ευρώ. Για το 2018 ο προϋπολογισμός για την υγεία διαμορφώθηκε στα 3,22 δις. ευρώ και η διαφορά αυτή αναφέραμε πως θα καλυφθεί. Σημειώνεται πως στο παρελθόν βέβαια ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ήταν σημαντικά αυξημένος και μάλιστα το 2013 είχαν δαπανηθεί 2 δισ. ευρώ περισσότερα, εκτός των 2,5 δις. για τα ληξιπρόθεσμα
Τα νοσοκομεία λοιπόν, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του υπουργείου από το 2013 που ήταν η πρώτη χρηματοδότηση από μνημόνιο μέχρι το 2016 που ήταν η επόμενη, πλήρωναν τακτικά τις παλιές οφειλές τους και ήθελαν πρόσθετη χρηματοδότηση κάτω των 2 δις. ευρώ. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κοματας, φτάσαμε πλέον στο σημερινό πλεόνασμα και επειδή τα νοσοκομεία είναι μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το πλεόνασμα θα διατεθεί για να συμπληρώσει την επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Εξειδικεύοντας τώρα την προέλευση των δημοσίων πόρων προς το ΕΣΥ, διαπιστώνεται ότι  ιδιαίτερα αυξητική είναι η τάση απόδοσης των πόρων από τον ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα για το 2018 έχει προϋπολογιστεί ότι θα δοθούν 778 εκατ. ευρώ. Το ίδιο περίπου ποσό είχε προϋπολογιστεί και πέρυσι αν και αποδόθηκαν στα νοσοκομεία 593 εκατ. ευρώ έναν των αρχικών 759 εκατ. ευρώ ενώ και το 2016 είχαν δοθεί από το ΕΟΠΥΥ στα νοσοκομεία 533 εκατ. ευρώ από 752 που είχαν προϋπολογιστεί. 
Φαίνεται βέβαια μια υστέρηση στα ποσά που θα έπρεπε να αποδίδει ο ΕΟΠΥΥ, όμως θα πρέπει να επισημανθεί το εντελώς αντίστροφο. Συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ τα τελευταία χρόνια αποδίδει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύριων στο ΕΣΥ έναντι του παρελθόντος. Συγκεκριμένα το 2013 από τα 995 εκατ. ευρώ δόθηκαν μόλις 111 εκατ. ευρώ , το 2014 από τα 1,15 δις. ευρώ δόθηκαν μόνο τα 64 εκατ. ευρώ και το 2015 από τα 790 μόλις τα 89 εκατ. ευρώ.  

Την ίδια στιγμή σημαντική μείωση παρουσιάζει η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα φέτος έχουν προϋπολογισθεί μόνο 788 εκατ. ευρώ από 1.205 εκατ. ευρώ το 2017 τα οποία και δόθηκαν. Επίσης το 2017 με βάση τα στοιχεία του κυρίου Κοματά το clawback από φάρμακα το οποίο υπολογίζεται επίσης σαν έσοδο έφτασε στα 275 εκατ. ευρώ, ενώ για φέτος υπολογίζεται στα 165 εκατ., ευρώ.  Φυσικά ούτε για πέρυσι και εννοείται ούτε για φέτος το εν λόγω ποσό δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί. 
Όσον αφορά στα έξοδα, ο κ. Κοματάς σημείωσε ότι συνολικά οι δαπάνες για νοσοκομειακά  φάρμακα ήταν της τάξης των 738 εκατ. ευρώ για πέρυσι, όσον περίπου και ο προϋπολογισμός ο οποίος βέβαια «ενισχύθηκε» με το clawback που αναφέραμε, ενώ για φέτος μαζί με το clawback έχει προϋπολογιστεί ένα ποσό 620 εκατ. ευρώ.