Την έντονη αντίδρασή τους προς την επιβολή clawback για τις υπηρεσίες που παρέχουν, εκφράζουν οι πάροχοι υπηρεσιών ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ με κοινό υπόμνημά τους, κινητοποιώντας κυρίως τους γονείς των παιδιών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, να αντιδράσουν προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να συνεχίζουν τις θεραπείες τους.

Στο υπόμνημα, οκτώ φορείς που εκπροσωπούν τους παρόχους ειδικής αγωγής, αντιδρούν στην καθιέρωση voucher για την πληρωμή τους - μέσω του οποίου θα εισπράττει ο ΕΟΠΥΥ τις υποχρεωτικές εκπτώσεις clawback και rebate. Τονίζουν, ότι με την σχετική ρύθμιση που εισάγεται με τον ν. 4549/2018 άρθρο 27 (ΦΕΚ 105Α/14.6.2018) και την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2284Β/15.6.2018), το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ επιχειρούν για άλλη µία φορά να επιβάλουν στους επιστήµονες που παρέχουν Ειδικές Θεραπείες (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλπ) µια έµµεση σύµβαση µε επαχθείς όρους, η οποία έχει έναν και µοναδικό στόχο: την οριζόντια µείωση της δαπάνης για τα παιδιά και τους εφήβους που χρήζουν ειδικών θεραπειών. 

Στο εξής, συγκεκριµένα και συνοπτικά,  µε την έκδοση ηλεκτρονικής γνωµάτευσης από παιδίατρο, παιδοψυχίατρο, νευρολόγο-ψυχίατρο κ.λπ. εκδίδεται παράρτηµα της γνωµάτευσης που προσδιορίζει το προς αποζηµίωση ποσό σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ΕΟΠΥΥ και το οποίο παραδίδεται στον δικαιούχο (ασφαλισµένο) προκειµένου αυτός να το καταθέσει αντί χρηµάτων (υπό µορφή κουπονιού - voucher) στον µη συµβεβληµένο ιδιώτη επιστήµονα που παρέχει ειδική θεραπεία. 

Αυτός µε τη σειρά του θα το καταθέσει προς πληρωµή στον ΕΟΠΥΥ µε την προβλεπόµενη διαδικασία και τις προβλεπόµενες κρατήσεις του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (clawback) και έκπτωσης επί του τζίρου (rebate). 

Οι φορείς επαγγελµατιών Ειδικής αγωγής και τα µέλη τους, µέσω των Γενικών Συνελεύσεων αποφάσισαν ότι δεν θα δεχθούν καµία εκβιαστική έµµεση σύµβαση από τον ΕΟΠΥΥ, µε όποια µορφή κι αν προταθεί. Δεν πρόκειται να δεχθούν ως πληρωµή τα voucher του ΕΟΠΥΥ µε τους επαχθείς και εν πολλοίς απροσδιόριστους όρους (πότε πληρώνονται - µε ποιους όρους εξόφλησης - τι ποσό - για ποιον αριθµό θεραπειών, αφού ο νέος Κανονισµός που επίσης πρόσφατα εξεδόθη στο ΦΕΚ 2315Β/18.6.2018 αφήνει στην ουσία αρρύθµιστα τα θέµατα της Ειδικής Αγωγής). Συνεχίζουν να προσφέρουν µε συνέπεια και αξιοπρέπεια τις υπηρεσίες τους σε παιδιά και εφήβους που έχουν την ανάγκη µας και καλούν τους γονείς, που ως ασφαλισµένοι καταβάλουν κάθε µήνα τις εισφορές τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. 

Παρουσιάζοντας τη νέα κατάσταση, οι επαγγελματίες ειδικής αγωγής, εξηγούν πώς θίγονται τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων γονέων και παιδιών: 
● Έχει ήδη αποφασιστεί, αυθαίρετη µείωση του προϋπολογισµού για την Ειδική Αγωγή, χωρίς να υπάρχει µια επιδηµιολογική µελέτη για τις πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού. 
● Την µείωση αυτή ζητούν να επωµιστούν οι επαγγελματίες της ειδικής αγωγής, αφού µε τον µηχανισµό του clawback, σε περίπτωση υπέρβασης του κλειστού προϋπολογισµού που θεωρείται δεδοµένη, θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά που θα έχουν λάβει, παρόλο που θα αφορούν δεδουλευµένες υπηρεσίες. 
● Παρόλο που η πληρωµή θα γίνεται µέσω των «voucher» και µάλιστα σε άγνωστη ηµεροµηνία και µε άγνωστους όρους εξόφλησης, οι υποχρεώσεις (εισφορές, φόροι, εργαζόµενοι κ.α.) θα πρέπει να πληρώνονται εµπρόθεσµα µε χρήµα. 
● Ενισχύεται η γραφειοκρατία, καθώς µαζί µε τις νέες γνωµατεύσεις θα πρέπει να εκδίδονται και τα voucher, ενώ θα είναι απαραίτητο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι γνωµατεύσεις να ανανεώνονται κάθε 4 µήνες. 
● Διαταράσσονται για άλλη µια φορά τα θεραπευτικά προγράµµατα χιλιάδων παιδιών, σε όλη την Ελλάδα, µε πρόχειρες και εκβιαστικές αποφάσεις, χωρίς καµία απολύτως πρότερη διαβούλευση. 

Οι γονείς είναι εκείνοι που θα πρέπει να αναζητήσουν - και αν βρουν - άλλο θεραπευτή που θα θέλει να συµβληθεί µε τον ΕΟΠΥΥ ή θα αποδεχθεί την πληρωµή του µε voucher. 

Καταγγέλλουν για άλλη µια φορά την ανέξοδη δήθεν κοινωνική πολιτική, την οποία καλείται να πληρώσει ένας ολόκληρος κλάδος των ειδικών θεραπευτών του οποίου απειλείται σοβαρά η επιβίωση. Η πολιτική ηγεσία αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι δεν ενδιαφέρεται πραγµατικά να συζητήσει λύσεις που προάγουν έναν εξαιρετικά ευαίσθητο κλάδο, προασπίζοντας έτσι τα δικαιώµατα των παιδιών µε ιδιαίτερες δυσκολίες.  Αντ’ αυτού καταφεύγουν σε αιφνιδιαστικές και άδικες αποφάσεις, όχι µόνο για τους επαγγελµατίες, αλλά πρωτίστως για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Απευθυνόμενοι στους γονείς, που τα κοινωνικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα δέχονται επίθεση και τίθενται υπό αµφισβήτηση, σημειώνουν ότι βρίσκονται δίπλα τους, ως σύµµαχοι, τονίζοντας ότι δεν κρίνεται µόνο η επιβίωση των επαγγελµάτων τους, αλλά διακυβεύεται και δυνατότητα των γονέων, να παρέχουν στα παιδιά τους την φροντίδα που έχουν ανάγκη.

Το υπόμνημα υπογράφεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών, τον Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοθεραπευτών Ειδικών Παιδαγωγών, τον Επιστημονικό Σύλλογο Λογοθεραπευτών Λογοπαιδαγωγών Ελλάδος, το Σωματείο Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος, το Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες, την Ελληνική Εταιρεία Νευροεξελικτικής Αγωγής και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών - ΝΠΔΔ.