Την έντονη διαμαρτυρία των φαρμακοποιών προκαλεί ο νέος Εναίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ, στον οποίο περιλαμβάνεται διάταξη που απαγορεύει τη διάθεση από τα ιδιωτικά φαρμακεία, φαρμάκων αξίας άνω των 1000 ευρώ.

O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταγγέλλει ότι αιφνιδιαστικά και χωρίς καμιά προειδοποίηση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος κανονισμός, που επιβάλει την διάθεση των φαρμάκων αυτών (ΦΥΚ) μόνο από τα ελάχιστα κρατικά φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ- με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία των ασθενών - που όλοι γνωρίζουμε πόσο δυσχερής είναι η πρόσβαση σε αυτά. 

Ο ΠΦΣ χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή ως απαράδεκτη, γιατί έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διάλογο.

Τονίζει ότι συνιστά έλλειψη σεβασμού προς τους ασφαλισμένους γιατί περιορίζει το δικαίωμα πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στην παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης. 

Για το λόγο αυτό, ο ΠΦΣ ζητά την απόσυρση του επίμαχου άρθρου και αναμένει την έναρξη ενός ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, με σκοπό την δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και δίκαιου ΕΚΠΥ, προς όφελος των ασθενών και των ασφαλισμένων και την διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης τους στην Φαρμακευτική Περίθαλψη σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι αποφασισμένος να προσφύγει κατά του επιμάχου άρθρου με όσα θεσμικά και νομικά μέσα διαθέτει.