Τους κινδύνους από το ανόργανο αρσενικό στο ρύζι και τα προϊόντα ρυζιού, επισημαίνουν οι ελευθεροεπαγγελματίες παιδίατροι Αττικής, βάσει πρόσφατης διεθνούς ιατρικής βιβλιογραφίας και τη θέσπιση από πλευράς Ε.Ε. ανώτατων ορίων ασφαλείας.

Το ζήτημα έθεσε η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής (Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.) στον ΕΦΕΤ με επιστολή της, ζητώντας να ενημερωθεί σχετικά με τους ελέγχους του οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων, τα αποτελέσματα των ελέγχων, τις πιστοποιήσεις και τη συμμόρφωση των εταιρειών ως προς τα όρια που τίθενται από την κοινοτική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της  ΕΕΛΠΑΙΔΑΤΤ προς τον ΕΦΕΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Κώστας Νταλούκας, αναφέρει τα εξής:

"Διαβάσαμε πρόσφατα στην διεθνή ιατρική βιβλιογραφία τον κίνδυνο που υπάρχει για την δημόσια υγεία, κυρίως για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, από την κατανάλωση ανόργανου αρσενικού που βρίσκεται στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού, καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ανώτατα όρια ασφαλείας (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα).

Με δεδομένους τους κινδύνους από το ανόργανο αρσενικό, που περιέχεται στο ρύζι και τις παιδικές τροφές ρυζιού αν αυτό ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για τα κάτωθι, προκειμένου να μπορέσουμε με την σειρά μας να ενημερώσουμε τους γονείς για τους πιθανούς κινδύνους και την συμπεριφορά που πρέπει να έχουν με το ρύζι και τα προϊόντα ρυζιού:

  • Γίνονται και κάθε πότε, από εσάς δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού σε σχέση με τα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ανόργανο αρσενικό
  • Πότε έγινε ο τελευταίος δειγματοληπτικός έλεγχος;
  • Ποια ήταν τα αποτελέσματα;
  • Σε ποια προϊόντα έγινε;
  • Ισχύει σήμερα ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  • Αν ισχύει υπάρχουν σήμερα στην Ελληνική αγορά προϊόντα ρυζιού και βρεφικές τροφές ρυζιού τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
  • Είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες παιδικών τροφών ρυζιού να αναφέρουν στην ετικέτα του προϊόντος τα επίπεδα του περιεχομένου ανόργανου αρσενικού ώστε να το γνωρίζει ο καταναλωτής;
  • Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή και τι πρέπει να αναζητά στα τυποποιημένα προϊόντα ώστε να είναι σίγουρος για την υγεία την δική του και των παιδιών του;

Οτιδήποτε άλλο εσείς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στην ενημέρωση και την διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση αυτής των βρεφών και των μικρών παιδιών".