Περίπου 200 εκ. ευρώ λιγότερα είναι φέτος τα χρέη του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές ως το Μάιο του 2018, έναντι του αντιστοίχου πενταμήνου της περασμένης χρονιάς, αν και μπαίνει και πάλι θέμα χρεών, παρά τις απαιτήσεις των τελευταίων ετών από τους δανειστές για έγκαιρη εξόφληση των προμηθευτών του δημοσίου, παρά τους περιορισμούς στη φαρμακευτική δαπάνη και παρά τα μέτρα των clawback και rebate που στοχεύουν στον περιορισμό της προκλητής ζήτησης.

Όπως όλα δείχνουν η συγκέντρωση χρεών και πάλι αναδεικνύει την ανεπάρκεια των πόρων, αυτή τη φορά για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη, υπογραμμίζοντας πως η προβλεπόμενη αύξηση κατά 45 εκ. ευρώ από την αύξηση του ΑΕΠ το 2019, μόνο ως σταγόνα στον ωκεανό μπορεί να χαρακτηριστεί.

Στις 31.5.2018 τα συγκεντρωτικά χρέη έφθασαν στο ποσό των 587,1 εκ. ευρώ, προερχόμενα τα 296,4 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ και τα 270,6 εκατ. ευρώ από τα νοσοκομεία, όταν αντίστοιχα τον Μάιο του 2017, τα συγκεντρωτικά χρέη έφταναν τα 799 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του ΣΦΕΕ που αναλύει τις οφειλές των νοσοκομείων, του ΕΟΠΥΥ και των λοιπών φορέων του Δημοσίου προς στα μέλη του, ήδη υπάρχει υπόλοιπο οφειλής από το 2015, από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, που φθάνει τα 1.899.744 ευρώ, από τα στρατιωτικά νοσοκομεία 644.660,83 ευρώ, τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ 446.591 ευρώ και τα τρία νοσοκομεία ΝΠΙΔ ειδικού καθεστώτος 4,47 εκ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα χρέη του 2016 από τα νοσοκομεία φθάνουν τις 96.588 ευρώ, από τα στρατιωτικά νοσοκομεία τα 867.223,57 ευρώ και τον ΕΟΠΥΥ - ΙΚΑ τα 401.420,81 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, οι πωλήσεις των φαρμακευτικών σε νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ, ΙΦΕΤ και φυλακές, έφτασαν το 1,2 δισ. ευρώ, εισπράχθηκε το 1,1 δισ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά το 90,27% το ποσοστό αποπληρωμής. Από τα οφειλόμενα, τα 80,55 εκατ. ευρώ αφορούν το ΕΣΥ, που έχει αποπληρώσει το 81,31% της οφειλής του, τα 30 εκ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ που έχει αποπληρώσει το 96,07% της οφειλής του, τα 8,3 εκ. ευρώ από τα στρατιωτικά νοσοκομεία που έχουν αποπληρώσει το 66,6% των χρεών τους, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος χρωστούν περίπου 130.000 ευρώ έχοντας εξοφλήσει το 89,92% της οφειλής τους, οι δικαστικές φυλακές έχουν αφήσει χρέος 162.500 ευρώ περίπου που αντιστοιχεί στο 49% της οφειλής τους.

Για το 2018, οι πωλήσεις του πρώτου πενταμήνου έφτασαν τα 547 εκ. ευρώ, από τις οποίες εισπράχθηκαν 144.545.378 €, με αποτέλεσμα να οφείλονται 403.144.492 ευρώ, με το ποσοστό αποπληρωμής να φτάνει το26,39%.
Μέχρι στιγμής, το ΕΣΥ οφείλει 144 εκ. ευρώ περίπου, έχοντας αποπληρώσει το 18,26% των χρεών του, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 246,5 εκ. ευρώ περίπου ενώ έχει αποπληρώσει το 30,37% της οφειλής του, τα στρατιωτικά νοσοκομεία οφείλουν 7.679.627 ευρώ, έχοντας αποπληρώσει το 27,55% των προμηθειών τους, τα νοσοκομεία ΝΠΙΔ οφείλουν 274.189 ευρώ και έχουν αποπληρώσει το 37,24% της οφειλής τους, το ΙΦΕΤ έχει χρέος 4.273.138 ευρώ, ενώ έχει αποπληρώσει το 28,41% της οφειλής του και οι δικαστικές φυλακές οφείλουν  182.136 ευρώ, έχοντας αποπληρώσει μέχρι τέλος Μαΐου το 6,69% της οφειλής τους

Συνολικά, η οφειλή των περίπου 587,15 εκ. ευρώ, προέρχεται από εκκρεμή χρέη 3,9 εκ. ευρώ από το 2015 και νωρίτερα, από 1,95 εκ. ευρώ χρέη του 2016, από 133,8 χρέη του 2017 και περίπου 447,5 εκ. ευρώ του 2018.