Μπορεί να βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και μάλιστα σε μέρες με καύσωνα, όμως με μια καθυστέρηση των υπηρεσιών που ξεκινά από τον Μάρτιο, κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς εμβόλια γρίπης τον Οκτώβριο...

Πώς είναι δυνατόν αυτό; Με τη γραφειοκρατία του Δημοσίου, συν τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από τις πρόσφατες αλλαγές στην φαρμακευτική νομοθεσία.

Ο "αγώνας δρόμου", ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπου κατατέθηκαν αιτήσεις για τιμολόγηση νέων φαρμάκων μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μόνο που ο ΕΟΦ κατάρτισε την αρχική πρότασή του στις αρχές του μηνός, προχώρησε σε διαβούλευση και η τελική πρότασή του με τις τιμές των νέων φαρμάκων, εστάλη στο υπουργείο Υγείας για έκδοση νέου δελτίου τιμών στις 13 Ιουλίου.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η όλη διαδικασία, με τα δεδομένα των προηγουμένων ετών, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός Μαΐου και το δελτίο τιμών με τα νέα φάρμακα θα έπρεπε να έχει εκδοθεί τον προηγούμενο μήνα.

Στα 145 νέα φάρμακα που αναμένουν την τελική έγκριση τιμής - μέσω Δελτίου Τιμών Φαρμάκων - περιλαμβάνεται και ένα καινούριο τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο.

Στο μεταξύ όμως, ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων - χωρίς να μπορεί ακόμη να λειτουργήσει - και καταργήθηκε η Επιτροπή Θετικής Λίστας, η οποία αποφάσιζε την έγκριση της αποζημίωσης των φαρμάκων από την κοινωνική ασφάλιση.

Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπορεί ακόμη να λειτουργήσει καθώς η γραμματειακή της υποστήριξη αντιμετωπίζει ... ελλείψεις. Από τους 10 γραμματείς, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο οι τρεις και έχει δημοσιοποιηθεί καινούρια προκήρυξη για την ανεύρεση των υπολοίπων επτά.

Βέβαια, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα εμβόλια εξαιρούνται από τις διαδικασίες και εγκρίνονται άμεσα, όμως το ζήτημα είναι ότι κάποιος θα πρέπει να κάνει τη σχετική εισήγηση, ώστε να πάρει τη σχετική απόφαση ο υπουργός. Και για αυτό το μεταβατικό στάδιο, το υπουργείο δεν έχει βρει ακόμη τις απαντήσεις του.

Τώρα σε ότι αφορά τον αντιγριπικό εμβολιασμό,  σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, φέτος αναμένεται εντονότερο κύμα γρίπης με αποτέλεσμα να προτείνεται διεύρυνση του πληθυσμού προς εμβολιασμό, πέραν του γεγονότος ότι στην Ελλάδα ο πληθυσμός μεγαλώνει ηλικιακά και είναι περισσότεροι αυτοί που ξεπερνούν την ηλικία των 60 ή 65 ετών - ανάλογα με την ετήσια πρόταση του ΠΟΥ για προσδιορισμό των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Έτσι, πέρυσι χρειαστήκαμε 2,1 εκ. δόσεις εμβολίων και φέτος αναμένεται να χρειαστούμε 2,5 εκ. δόσεις. Η διαθέσιμες ποσότητες κυμαίνονται μεταξύ 1,7 - 1,8 εκ. δόσεων από τις άλλες δύο φαρμακευτικές που από πέρυσι είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά τετραδύναμο εμβόλιο. Καθώς όμως η σύσταση του ΠΟΥ αφορά φέτος τετραδύναμο εμβόλιο, η τρίτη φαρμακευτική που παρέχει στην αγορά ποσότητες αντιγριπικών εμβολίων, προχώρησε στην μετατροπή του τριδύναμου σε τετραδύναμο εμβόλιο (περιλαμβάνει τώρα 4 ιούς γρίπης αντί για 3) και γι΄ αυτό χρειάζεται την καινούρια έγκριση.

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία παραγωγής εμβολίων αποτελεί μια χρονοβόρο διαδικασία και δεν είναι βέβαιο ότι με αύξηση παραγγελίας στις άλλες δύο φαρμακευτικές μπορεί να καλυφθεί το κενό. Παράλληλα δε, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία προϊόντος σε βάρος ανταγωνιστικής εταιρίας μπορεί να θέσει ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Όλα τα παραπάνω, είναι βέβαια σε γνώση του υπουργείου Υγείας. Από την πλευρά του μελετά τον τρόπο να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα, που προκύπτουν μόνο από την γραφειοκρατία του Δημοσίου, το οποίο βρίσκεται σε μετάβαση.