Το φάρμακο αποτελεί και πάλι τον κεντρικό στόχο των μέτρων της τρόικας  στον τομέα υγείας, όπως προκύπτει από τον ... λογαριασμό των προαπαιτουμένων, για το δάνειο της χώρας.

Η πρώτη άτυπη συνάντηση των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας με τους αντίστοιχους τεχνοκράτες του υπουργείου Υγείας πραγματοποιήθηκε χθες -την επομένη των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης- και η ατζέντα συμπεριέλαβε τα μέτρα περιστολής των δαπανών, αλλά και τις εισπράξεις.

Κεντρικό θέμα ήταν το ζήτημα της κοστολόγησης  φαρμάκων, με στόχο να εξοικονομηθούν πόροι από τις τιμές τους, για μια ακόμη φορά.

Έτσι, από την πρώτη συζήτηση, τα τεχνικά κλιμάκια δέχθηκαν η επικείμενη γενική ανακοστολόγηση να γίνει όντως με την τρέχουσα υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπηρεσιακός υπουργός Θάνος Δημόπουλος, μειώνοντας τις τιμές των εκτός πατέντας πρωτοτύπων στο 50% της αρχικής τιμής τους και των γενοσήμων τους στο 32,5% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η προεργασία που ήδη έχει γίνει από τον ΕΟΦ και αναμένεται ως το τέλος του μηνός να έχει καταρτιστεί το τελικό δελτίο τιμών φαρμάκων.

Το θέμα όμως που τέθηκε αυτή τη φορά, είναι η επόμενη γενική ανακοστολόγηση που θα πρέπει να γίνει ως το τέλος του έτους, να αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού τιμολόγησης, λαμβάνοντας αυστηρά ως μέτρο υπολογισμού των τιμών, τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, για το σύνολο των φαρμάκων που κυκλοφορούν, με ή χωρίς προστασία πατέντας.

Το ενδεχόμενο αυτό, αποτελεί σοκ για το σύνολο της φαρμακευτικής βιομηχανίας που δραστηριοποιείται στη χώρα, πολυεθνικών και ελληνικών φαρμακευτικών, γιατί εκτιμάται ότι οι τιμές θα πέσουν τόσο χαμηλά που δεν θα υπάρχει πλέον επάρκεια στην αγορά, είτε λόγω αποσύρσεων γιατί οι εταιρίες δεν θα έχουν κανένα οικονομικό ενδιαφέρον, είτε γιατί θα αυξηθεί δραματικά το παράλληλο εμπόριο εντός Ευρώπης.

Για μια ακόμη φορά, παράγοντες της φαρμακευτικής βιομηχανίας έθεταν θέμα μείωσης των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης από άλλου είδους μέτρα, τα οποία θα πρέπει να στοχεύουν στην κατανάλωση και όχι στις τιμές των προϊόντων. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν τον έλεγχο της συνταγογράφησης και την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων που ορίζουν τον τρόπο χρήσης των φαρμάκων της κάθε θεραπευτικής κατηγορίας, ξεκινώντας από το φθηνότερο και σταδιακά να επιλέγονται ακριβότερα σκευάσματα αν οι προηγούμενες θεραπείες έχουν αποτύχει.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση που υιοθετηθεί η νέα πρόταση της τρόικας, θα πρέπει να αλλάξει και πάλι η σχετική νομοθεσία, αφού πολλά ελληνικά γενόσημα, δεν είναι ταυτόσημα με τα πρωτότυπά τους, οπότε είναι δύσκολη η σύγκρισή τους και η αντιμετώπισή τους, όπως τα λοιπά γενόσημα της κατηγορίας τους. Αντίστοιχα προβλήματα δημιουργούνται με τις συσκευασίες και τους συντελεστές αναγωγής που χρησιμοποιούνται κλπ.

Ένα ακόμη θέμα που τέθηκε αφορά τις επιστροφές clawback οι οποίες γίνονται άμεσα απαιτητές από την τρόικα. Για την είσπραξή του, το υπουργείο Υγείας έχει ήδη στείλει στις φαρμακευτικές επιστολές είσπραξής του, ύψους 150 εκ. ευρώ συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους, όμως σημειώνεται πως ο ΕΟΠΥΥ σε πρόσφατη απόφαση για τον προϋπολογισμό του στόχευε σε έσοδα από clawback και rebate της τάξης των 650 εκ ευρώ συνολικά γεγονός που ήδη είχε απορριφθεί από το υπουργείο Υγείας. Καθώς λοιπόν η φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεφύγει από τους στόχους, η συζήτηση στρέφεται γύρω από την είσπραξη επιστροφών clawback, τη στιγμή που δεν έχουν κάν καταβληθεί στις φαρμακευτικές τα οφειλόμενα από τις προμήθειες φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, ποσά που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Έτσι, το θέμα της κοστολόγησης των φαρμάκων άνοιξε χθες, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, όμως οι αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένονται στην Αθήνα τα στελέχη της τρόικας, με τα οποία θα συζητήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Σημειώνουμε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου στις προγραμματικές δηλώσεις της έχει χαρακτηρίσει αδιέξοδη την πολιτική τιμών στα φάρμακα, θέτοντας ταυτόχρονα θέμα εφαρμογής συνολικών μέτρων ελέγχου της φαρμακευτικής περίθαλψης.