Σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της  χώρας που διατηρεί μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, αναδεικνύεται ακόμη και εν μέσω κρίσης  ο χώρος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε πρόσφατη έρευνα της ICAP. Συγκεκριμένα με βάση την ειδική έκδοση της εταιρείας επιχειρηματικής πληροφόρησης, «Leading Employers in Greece 2018», προκύπτει ότι ανάμεσα στους 500 μεγαλύτερους έλληνες  εργοδότες περιλαμβάνονται 12 ελληνικές εταιρείες φαρμάκου, οι οποίες μάλιστα απασχολούν περίπου 6300 άτομα. Να σημειωθεί δε, ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες παρά τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου, αύξησαν κατά περίπου 130 άτομα το έμψυχο δυναμικό τους πέρυσι.  
Σύμφωνα επίσης με την έρευνα ο κλάδος τους φαρμάκου «εκπροσωπείται» στο δείγμα των 500 εταιρειών της ICAP και από το χώρο των θυγατρικών πολυεθνικών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι 190 μεγάλες εμπορικές εταιρείες εκ των οποίων οι  8 θυγατρικές πολυεθνικών που κατέχουν μάλιστα περί το 40% της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα με πολλαπλάσιο τζίρο έναντι των ελληνικών, απασχολούν με βάση το έτος 2017 περίπου 3000 εργαζόμενους οι οποίοι μάλιστα είναι κατά 270 περισσότεροι έναντι του 2016

Για μια ακόμη φορά λοιπόν με βάση τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται η σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση, η οποία όπως μάλιστα σημειώνουν και οι εκπρόσωποι του κλάδου,  παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία καθώς η δουλειά τους ενισχύει και το εξαγωγικό προφίλ της χώρας. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι και οι 20 φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν ανήκουν σε ένα κλάδο ο οποίος εξακολουθεί να βάλλεται από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, εξακολουθούν να χάνουν πωλήσεις και μάλιστα ακόμη και η μείωση των εργαζόμενων των πολυεθνικών είναι αναλογικά χαμηλότερη απ’ ότι θα περίμενε κανείς αν αναλογιστεί  κανείς τις έχει συμβεί στον εν λόγω κλάδο τα τελευταία χρόνια. 
Αξίζει να επισημάνουμε ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, Labour Force Survey για το 2017 τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΟΒΕ , στην Ελλάδα, η απασχόληση στο στενό πυρήνα της εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, διαμορφώθηκε στα 15,5 χιλ . άτομα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, μειωμένη κατά -6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.Σημειώνεται ότι το τέλος του 2016 ο κλάδος παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική άνοδο των απασχολούμενων οι οποίοι έφτασαν στους 17,2 χιλ. άτομα, αλλά προφανώς η τάση αυτή ήταν συγκυριακή καθώς φαίνεται μια απώλεια 1700 θέσεων εργασίας μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο.

Κλινικές-Διαγνωστικά
Ο κλάδος της υγείας έχει επίσης παρουσία και μάλιστα σημαντική στον τομέα της απασχόλησης με βάση την ICAP και μέσα από τον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε η ICAP, μεταξύ των εταιρειών του δείγματος των 500 περιλαμβάνονται και 18 εταιρείες από τον κλάδο των παρόχων υγείας, κυρίως ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες συνολικά απασχολούν περίπου 13.560 εργαζόμενους με βάση το 2017, ένας αριθμός που είναι αυξημένος κατά περίπου 480 άτομα σε σχέση με το 2016. Και ο εν λόγω κλάδος έχει πληγεί από την ύφεση λόγω  και των μέτρων και κυρίως του clawback αλλά και του rebate το οποίο μάλιστα «σβήνει» μεγάλες οφειλές του δημοσίου προς αυτές. 
Ο κλάδος βέβαια των κλινικών είναι καθαρά εντάσεως εργασίας καθώς αναφερόμαστε σε παροχή κυρίως ιατρικών πράξεων. Επίσης επειδή τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κλινικές υπέγραψαν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ υπήρξε μια αύξηση των ασθενών προς αυτές, γεγονός που έδωσε κίνητρο προσλήψεων αν και οι τζίροι στις περισσότερες εταιρείες μειώθηκαν πολύ. 
Συνολικά στον κλάδο  των κλινικών υπολογίζεται ότι απασχολούνται πάνω από 25.000 εργαζόμενοι . Οι εκπρόσωποι του κλάδου σημειώνουν τα συνεχή προβλήματα στον κλάδο και αναφέρουν πως οι εξελίξεις λόγω των μνημονιακών επιταγών διακυβεύει τη διατήρηση των θέσεων αυτών. 

Έρευνα

Συνολικά στην έρευνα της ICAP, πέρα από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ιδιώτες παρόχους, περιλαμβάνεται στους 500 κορυφαίους εργοδότες και 1εταιρεία από τον κλάδο των ιατρικών μηχανημάτων.  Έτσι η Υγεία εκπροσωπείται με 39 εταιρείες μέσα στους συνολικά 500 ήτοι ένα ποσοστό της τάξης του 8%. 
Η έρευνα της ICAP η οποία δημοσιεύεται στην έκδοση Leading Employers 2017, βασίστηκε σε στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσα από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων τα οποία απεστάλησαν  τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018 και μέσα από την άντληση στοιχείων από τους πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς καθώς και από συνεντεύξεις.