Ο επιπολασμός του διαβήτη έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και υπολογίζεται ότι υπάρχουν μέχρι και 566 εκατομμύρια διαβητικοί σε όλον τον κόσμο, με το 32% αυτών να είναι ακόμα αδιάγνωστοι. Ο συνολικός αριθμός των διαβητικών αναμένεται να αυξηθεί κατά 53% ακόμα μέχρι το 2035, με συνέπεια τη σημαντική επιβάρυνση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Πάνω από τα μισά περιστατικά διαβήτη μπορούν να αποφευχθούν.

H Roche παρουσιάζει τον νέο αναλυτή cobas c 513 για τον προσδιορισμό της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι:

Εκτέλεση εξετάσεων HbA1c για τον προσδιορισμό του κινδύνου, τη διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών με διαβήτη
Υψηλή παραγωγικότητα (400 αποτελέσματα  ανά ώρα), μικρός όγκος αναλυτή
Υψηλός αριθμός εξετάσεων στον αναλυτή
Άμεση αναφορά αποτελεσμάτων

Ο Roland Diggelmann, COO της Roche Diagnostics, ανέφερε ότι: «Η αύξηση του αριθμού των ατόμων με διαβήτη συνιστά πρόκληση για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας. Με το cobas c 513, η Roche καλύπτει τις ειδικές και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας».

Με τον νέο αναλυτή cobas c 513, η Roche αντικαθιστά τον υπάρχοντα ειδικευμένο αναλυτή για την μέτρηση HbA1c, COBAS INTEGRA 800 CTS, ο οποίος αποτέλεσε μια επιτυχημένη και ευρέως καθιερωμένη λύση στον τομέα αυτό παγκοσμίως. Ο αναλυτής cobas c 513 αυξάνει ακόμα περισσότερο την απόδοση των εργαστηρίων, καθώς διπλασιάζει τον, ήδη, κορυφαίο στην αγορά ρυθμό επεξεργασίας του INTEGRA 800 CTS, από τα 200 στα 400 αποτελέσματα ασθενών ανά ώρα. Ο cobas c 513 επιτυγχάνει αυτή την απόδοση, ενώ καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο μέσα στο εργαστήριο.

Ο cobas c 513 προσφέρει δυνατότητα άμεσης αναφοράς αποτελεσμάτων και μειώνει την ανάγκη για χρονοβόρα ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τον ίδιο τον γιατρό.  Έτσι εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και εργαστηριακοί πόροι, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων. Επιπλέον  ο νέος αναλυτής έχει τη δυνατότητα φόρτωσης μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων, διασφαλίζοντας την ομαλότερη ροή εργασιών. Ο νέος αναλυτής προσφέρει, επίσης, δυνατότητα δειγματοληψίας από κλειστά σωληνάρια, η οποία ελαττώνει τον χρόνο εργασίας του χειριστή, αποτρέπει τη μόλυνση των δειγμάτων και προστατεύει την ασφάλεια του εργαστηριακού προσωπικού.