Νέα όρια συνταγογράφησης ανά ειδικότητα, ανά περιφέρεια και ανά μήνα σε συνδυασμό με τον ΑΜΚΑ του ασθενούς θέτει επικαιροποιημένη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Στην ίδια απόφαση, τίθενται και ελάχιστα όρια στη χρήση γενοσήμων, ως ποσοστό επί των χορηγουμένων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία ATC. Τα όρια αυτά αφορούν όγκο και όχι αξίες φαρμάκων, ενώ λαμβάνουν υπόψιν και την οδό χορήγησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, η χορήγηση γενοσήμων κυμαίνεται από 0,05% για εκλεκτικά ανοσοκατασταλτικά και 4,45% για κατηγορία ιωδιούχων σκιαγραφικών, ανεβαίνοντας στο 97,07% σε παρεντερική χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (πραζόλες) ή σε ποσοστό 97,46% - 99,13% για ανταγωνιστές της σεροτονίνης χορηγούμενους για τη ναυτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικαιροποίηση αυτή εντάσσεται σε σειρά μέτρων που λαμβάνονται για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, όπως το "κλείδωμα" των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την προώθηση των γενοσήμων με μειωμένη συμμετοχή από τους ασθενείς, την κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου και ιστορικού του ασθενούς.

Όλα αυτά τώρα, συνδέονται με τον ΑΜΚΑ του ασθενή, επιτρέποντας να γίνεται έλεγχος της εφαρμογής της σχετικής απόφασης, η οποία παρότι ίσχυε (έστω και διαφοροποιημένη) από τα προηγούμενα χρόνια, εντούτοις όμως δεν μπορούσε να εφαρμοστεί.

Το θέμα, θα αναπτυχθεί διεξοδικά στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, που έχει καθοριστεί για αύριο το μεσημέρι.

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει:
"Τίθενται όρια συνταγογράφησης ανά ιατρική ειδικότητα, ανά περιφερειακή ενότητα και ανά μήνα (ανά ΑΜΚΑ ασθενούς), όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 του παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Επιπροσθέτως, τίθενται ελάχιστοι ποσοστιαίοι (ανά μήνα) στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο χορήγησης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 του παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης".
Ολόκληρη η απόφαση με τα παραρτήματά της, επισυνάπτεται εδώ.