Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου στις συμβάσεις με τους παρόχους υγείας, έδωσε ο ΕΟΠΥΥ με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου. Η παράταση αφορά τις συμβάσεις που έληγαν στις 30 Ιουνίου 2015.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνεται ότι "η παράταση των συμβάσεων αφορά τις παρακάτω κατηγορίες παρόχων: Ιδιωτικές Κλινικές, ΚΑΑ, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Ιατρούς, Διαγνωστικά Εργαστηρία, Φυσικοθεραπευτές, Πολυϊατρεία, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Οικοτροφεία, Ιδρύματα/Κλινικές Χρονίων Παθήσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ειδικά Ιδρύματα για Αμέα, Ιδρύματα Ασυλικού Τύπου και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν στις 30/9/2015".