Τη μεταξύ τους στρατηγική συνεργασία ανακοίνωσαν οι εταιρίες Perception Consulting Communication και η Resilience Guard GmbH. Στο πλαίσιο της παραπάνω συμμαχίας, οι δύο εταιρείες θα διαθέτουν από κοινού, στην Ελληνική και στη Διεθνή αγορά, συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management, BCM).

Στρατηγικοί στόχοι της συνεργασίας αυτής είναι η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ένα μεγάλο εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών εταιρικής επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς και η άμεση ανταπόκριση στις ανωτέρω ανάγκες μέσω της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δύο εταιρειών.

Η Perception Consulting Communication και η Resilience Guard GmbH προσδοκούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες, αναδεικνύοντας και διατηρώντας την εταιρική εικόνα και φήμη των πελατών τους απέναντι στον ανταγωνισμό αλλά και σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη κρίση.

«Παρατηρώντας τα νέα δεδομένα στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα διαπιστώσουμε ότι τώρα είναι η στιγμή για όλες τις εταιρείες – ανεξαρτήτου μεγέθους - να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Business Continuity Management (BCM). Αξιοποιώντας την εξειδίκευση και την αναγνωρισμένη διεθνή εμπειρία της Resilience Guard GmbH στον τομέα αυτό, εμπλουτίζουμε το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, παρέχοντας παράλληλα προς όλους στοχευμένες υπηρεσίες BCM.», δήλωσε ο κ. Τάσος Γκοτσόπουλος, Managing Director της Perception Consulting Communication.

«Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς  με την υπογραφή αυτής της στρατηγικής συνεργασίας  με την Perception Consulting Communication, μια αναγνωρισμένη εταιρία επικοινωνίας με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά. Η διεθνής παρουσία και εξειδίκευση της Resilience Guard GmbH στον τομέα του BCM, σε συνδυασμό με την εμπειρία της Perception Consulting Communication, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών το οποίο είναι σε θέση να ανταπεξέλθει και να ικανοποιήσει τις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις ημέρες μας.», δήλωσε ο κ. Γιάννης Ζέππος FBCI, Managing Partner της Resilience Guard GmbH.

Business Continuity Management
Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity Management) είναι το αντικείμενο που ασχολείται με τη διαφύλαξη των εσόδων, την αύξηση της κερδοφορίας και την προστασία της εταιρικής εικόνας και φήμης ενός οργανισμού. Ο παραπάνω στόχος υλοποιείται με την χρήση εξειδικευμένων τεχνικών υποστήριξης των κρίσιμων προϊόντων και υπηρεσιών αυτού, «προστατεύοντας» τους ανθρώπινους πόρους, τις υποδομές και τις διαδικασίες του. Η διαχείριση εκτάκτων περιστατικών ( φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, διάσπαση εφοδιαστικής αλυσίδας / γραμμής παραγωγής, θέματα ανθρωπίνων πόρων κ.λ.π.), η διαχείριση εταιρικών και επικοινωνιακών κρίσεων καθώς και η αποκατάσταση τόσο των εμπορικών όσο και των τεχνικών λειτουργιών επιτυγχάνεται μέσα από συστηματική και υπεύθυνη αντιμετώπιση των ρίσκων μιας εταιρίας, ασχέτως μεγέθους και κλάδου που ανήκει. Επιστέγασμα των επιτυχημένων πρακτικών εφαρμογής ενός πλήρους Συστήματος Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας, είναι η πιστοποίηση του οργανισμού κατά το διεθνές πρότυπο ISO22301 το οποίο και δίνει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στις αγορές που αυτός δραστηριοποιείται.

Perception Consulting Communication
Η Perception έχει σαν στόχο να υποστηρίζει τους συνεργάτες της να επικοινωνούν με επιτυχία  στο κοινό τους. Βραβευμένη με το AWARD FOR MEDIA RELATIONS, στα CORPORATE AFFAIRS EXCELENCE AWARDS (2015), η Perception Consulting Communication προσφέρει υπηρεσίες που δίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα σε τομείς όπως, εταιρικές εκπαιδεύσεις με υλικό ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εταιρική επικοινωνία, εταιρική υπευθυνότητα, διαχείριση κρίσεων,  παρουσία στο ψηφιακό περιβάλλον,  λανσάρισμα νέων υπηρεσιών και προϊόντων, δημιουργία σχέσεων με τα ΜΜΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι η διαφάνεια και η συνέπεια.

Resilience Guard 
Με έδρα τη Ζυρίχη (Ελβετία), η Resilience Guard GmbH είναι μια boutique εταιρεία  συμβούλων που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρησιακής συνέχειας, διαχειρισης κρίσεων και διαχείρισης ρίσκων σε οργανισμούς στην Ελβετία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Resilience Guard GmbH βοηθά τις επιχειρήσεις να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους και να βελτιώσουν την οργανωτική ανθεκτικότητά τους, μειώνοντας τις συνέπειες σε  χρόνο,  χρήμα και φήμη. Με ομάδα που απαρτίζεται από έμπειρους συμβούλους, η Resilience Guard GmbH  έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό από επιτυχημένες συνεργασίες μέσα σε ένα ευρύ φάσμα αγορών. Έχοντας διεθνείς αναγνωρίσεις, πιστοποιήσεις και δύο παγκόσμια βραβεία (2012, 2014 Global BCM Manager of the Year), η Resilience Guard GmbH οικοδομεί μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες της, βοηθώντας τους να αποκτήσουν μια βαθιά γνώση των ζητημάτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους.