Τα χρέη νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές ξεπερνούν πλέον το 1,2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, αδυνατώντας ταυτόχρονα να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό για να καλυφθούν.

Με το δεδομένο αυτό, οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, περί εξόφλησης των οφειλομένων στους παρόχους του συστήματος υγείας ήταν ιδιαιτέρως ανακουφιστικές, με αποτέλεσμα τώρα οι φαρμακευτικές να ζητούν συνάντηση με τον υπουργό, προκειμένου να προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμής.

Σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), σημειώνει ότι "μετά τις προγραμματικές σας δηλώσεις, θα θέλαμε να επανέλθουμε στο ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα των εκκρεμών χρεών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, τα οποία συσσωρεύονται με ιδιαίτερα ανησυχητικό ρυθμό και οδηγούν τις εταιρείες σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω της έλλειψης ρευστότητας".

Ο ΣΦΕΕ επισημαίνει ότι μόνο τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές - μέλη του Συνδέσμου για το έτος 2014 αγγίζουν τα 274 εκατ. ευρώ, ενώ από 1/1/2015 έως και 31/7/2015 ανέρχονται στα 484 εκατ. ευρώ, δηλαδή συσσωρευμένα στα 760 εκατ. ευρώ περίπου. Όσον αφορά δε, τις συνολικές οφειλές προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις ξεπερνούν το 1,2 δις. ευρώ περίπου. 

Και τονίζει ότι  οι φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν το μόνο πάροχο που βρίσκεται τουλάχιστον 14 μήνες πίσω στην εκτέλεση πληρωμών

Καταλήγοντας στη σχετική επιστολή, η διοίκηση του ΣΦΕΕ σημειώνει:

"Σύσσωμος ο φαρμακευτικός κλάδος χαιρετίζει το γεγονός ότι το θέμα της ρευστότητας του συστήματος αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως δεσμευθήκατε κατά την εξαγγελία των προγραμματικών δηλώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι άμεση ανάγκη δημιουργίας εκ μέρους του Υπουργείου σαφούς χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής όλων των εκκρεμών χρεών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες μέλη μας, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες σε όλη την αλυσίδα διανομής και στην πρόσβαση των ασθενών, λόγω της εκτεταμένης έλλειψης ρευστότητας. 

Παράλληλα θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως πραγματοποιήσουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας".