Σύμφωνα µε στατιστικά στοιχεία, ένας στους πέντε ανθρώπους πάνω από 80 ετών θα νοσήσει από κάποια μορφή άνοιας. Στη χώρα µας, περίπου 200.000 άνθρωποι πάσχουν σήμερα από άνοια και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά στο μέλλον. Η καθημερινότητα για όλους αυτούς τους συμπολίτες µας είναι μια πορεία στο άγνωστο.

Κάθε άτομο που ζει με άνοια έχει:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση.
  • Το δικαίωμα σε προσωποκεντρική, συντονισμένη, ποιοτική φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου.
  • Το δικαίωμα  να ζει σε κοινότητες φιλικές προς την άνοια.

Με βάση διεθνή στοιχεία, ένας στους δύο ανθρώπους µε κάποια μορφή άνοιας δε νιώθει, πλέον, μέρος της κοινότητας στην οποία ζει - γεγονός που δεν οφείλεται τόσο στα εμπόδια, που βάζει η ασθένεια λόγω βιολογικών προβλημάτων, αλλά στον συνδυασμό εμποδίων που βάζει η κοινωνία: µη προσβάσιμοι χώροι, έλλειψη ενημέρωσης υπαλλήλων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σχετικά µε τη νόσο και τη διαχείρισή της, απουσία κατάλληλων υποδομών για τη διευκόλυνση των συμπολιτών µας στην άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων κ.ο.κ. 

Το 2017 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε το «Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Άνοια», µε βασικούς στόχους τηνβελτίωση της ζωής των ατόμων µε άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών τους και τη μείωση του αντίκτυπου του προβλήματος στις κοινότητες. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, η θέσπιση της άνοιας ως προτεραιότητας στην Δημόσια Υγεία, έχειν ήδην γίνει στην χώρα µας µε την εκπόνηση και με την ψήφιση από την Βουλή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια

Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά στην ευαισθητοποίηση και στην συμμετοχή της κοινωνίας στο σύνολό της. Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια, που αποτελεί βασικό στόχο της Εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών και το θέμα, στο οποίο αφιερώνει μια σειρά από πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του φετινού μήνα Alzheimer. 

Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια είναι κοινότητες, στις οποίες τα άτομα µε άνοια έχουν καλή ποιότητα ζωής, ζουν όσον το δυνατόν πιο ανεξάρτητα, αποτελούν ενεργά και χρήσιμα µέλη της κοινότητας, αντιμετωπίζονται από όλους µε σεβασμό και κατανόηση και έχουν την απαραίτητη πρακτική υποστήριξη και έμπρακτη συμπαράσταση στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Η διασφάλιση ότι οι συμπολίτες µας µε άνοια έχουν ασφαλή και εύκολη πρόσβαση, καθώς και σωστή αντιμετώπιση, στην γειτονιά ή στην περιοχή όπου ζουν, σε καταστήματα εμπορικού χαρακτήρα, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς και χώρους αναψυχής, τους επιτρέπει να συνεχίσουν να ασκούν τα δικαιώματά τους ως ενεργοί πολίτες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Η συμμετοχή καθενός από εμάς ξεχωριστά σε αυτή την προσπάθεια, που συμβάλλει παράλληλα στην επιτυχία ενός πρωτοποριακού τόσο για τα Ελληνικά όσο και για τα διεθνή δεδομένα προγράμματος, είναι ζωτικής σημασίας. Γιατί κοινότητα σημαίνει αρμονική συνύπαρξη, ευθύνη και κοινωνική αλληλεγγύη. 

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2018 όλοι γινόμαστε μέρος της προσπάθειας, ενημερωνόμαστε, παίρνουμε μέρος στην πορεία, κινητοποιούμε άλλους γύρω µας να συμμετέχουν. Είμαστε όλοι μια κοινότητα. Ας γίνουμε μια κοινότητα φιλική προς την άνοια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, επικοινωνήστε με: www.alzheimerathens.gr|www.facebook.com/events/478630335949143/|τηλ: 210 7013271.