Η Ελλάδα έχει κακή θέση στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και στο συντονισμό της ολοκληρωμένης φροντίδας των ασθενών. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην Περιφέρεια σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Υγείας. 

Αυτό τόνισε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής κατά την έναρξη της Εκπαιδευτικής Ημερίδας «Θεραπευτική Συμμαχία» που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 35 διακεκριμένων ομιλητών, Ιατρών, Ακαδημαϊκών, Επικεφαλής Συλλόγων Ασθενών, και εκπροσώπων της Πολιτείας.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενδυνάμωση της σχέσης ιατρού-ασθενή, η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας για την ασφάλεια του ασθενή, αλλά και ο ρόλος της οικογένειας στην καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιονής: «Πρέπει να υιοθετήσουμε μοντέλα και καλές πρακτικές του εξωτερικού όπως o προσωπικός γιατρός, η συμπονετική παρουσία των επαγγελματιών υγείας και η συνεργασία γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων όταν ο ασθενής έχει πολυνοσηρότητα, δηλ. όταν πάσχει ταυτόχρονα από πολλές παθήσεις.

Άλλα θέματα που πρέπει να εστιάσουμε σήμερα είναι η επαγγελματική εξουθένωση γενικών γιατρών  και η μεγαλύτερη συμμετοχή που απαιτείται από τους νοσηλευτές στη διαχείριση της νόσου.

Επίσης σημειώνεται σημαντική απουσία πρωτοκόλλων οδηγιών για φροντίδα φτωχών και άστεγων, ενώ η ΠΦΥ φροντίζει σήμερα μικρό εύρος υπηρεσιών».
 
Ηλεκτρονική κλινική διακυβέρνηση
Ο γενικός γραμματέας της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών, διευθυντής του ΚΥ Βάρης, γενικός γιατρός κ. Ελευθέριος Θηραίος αναφέρθηκε στην θεραπευτική συμμαχία γιατρού-ασθενή, λέγοντας: «Η συγκεκριμένη συμμαχία είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Ενισχύεται η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία και βελτιώνεται το τελικό αποτέλεσμα του παρεχόμενου έργου υγείας» δήλωσε ο κ. Θηραίος.

«Η ΠΦΥ στην Ελλάδα αντιμετωπίζει το 80% επισκέψεων ασθενών και το 40% των εισαγωγών.
Οι ασθενείς άνω των 65 ετών λαμβάνουν τουλάχιστον 5 διαφορετικά φάρμακα, ενώ τα ποσοστά «συμμαχίας» είναι χαμηλά: 30 – 60% ασθενών δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες γιατρού».

«Το κλειδί είναι η βελτίωση υπηρεσιών με καλύτερη πρόσβαση δεδομένων υγείας όπως ο ατομικός φάκελος ασθενή, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις χρόνιες παθήσεις, τα μητρώα δεδομένων ασθενών (patient registries) και η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας (Health Technology Assessment)», είπε ο κ. Θηραίος. Και πρόσθεσε: «Πρέπει στο μέλλον να ακολουθήσουμε πρότυπα κλινικής διακυβέρνησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα επιλογής των ασθενών στις θεραπευτικές αποφάσεις».