Μακραίνει ο κατάλογος των νοσοκομείων και μονάδων υγείας που έχουν παραχωρηθεί στο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων.

Μετά τα νοσοκομεία Γεννηματάς, Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και το Παλαιό της Άρτας, η ΠΟΕΔΗΝ ανακάλυψε ακόμη και τα παρακάτω: 

  1. Νοσοκομείο Καρπενησίου: Αριθμός ακινήτου 5032, Κωδικός Αριθμός Κτηματολογίου 130310302010-0-0
  2. Γηροκομείο Καρπενησίου: Αριθμός ακινήτου 5033, Κωδικός Αριθμός Κτηματολογίου 130310304001-0-0
  3. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου: Αριθμός ακινήτου 5034, Κωδικός Αριθμός Κτηματολογίου 130310308007-0-0 (κτίριο 1500τ.μ. σε 2,5 στρέμματα).
  4. Νοσοκομείο Γρεβενών: Αριθμός ακινήτου 4693,Κωδικός Αριθμός Κτηματολογίου 080101806034-0-0
  5. Νοσοκομείο Πρέβεζας: Αριθμός ακινήτου 9485, Κωδικός Αριθμός Κτηματολογίου 400502518001-0-0
  6. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου Αριθμός ακινήτου 9528, Κωδικός Αριθμός Κτηματολογίου 411111235001-0-0
  7. Σύμφωνα με τον Δήμο Λάρισας, στον κατάλογο είναι και η Προνοιακή Μονάδα Κ.Α.Α.Ε.Α.Θ. «ΑΡΙΣΤΕΥΣ».

Η ΠΟΕΔΗΝ επεσήμανε ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Η πώληση των ακινήτων, σημαίνει ότι οι μονάδες θα κλείσουν ή θα πληρώνουν νοίκι στους αγοραστές.
Χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη να δούμε όλον τον κατάλογο με τα παραχωρηθέντα ακίνητα και να εξαιρεθούν τα ακίνητα τα οποία στεγάζουν υπηρεσίες Υγείας –Πρόνοιας, ΕΚΑΒ.