Αρμοδιότητες "υπερ-υπουργού" αποκτά ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, μετά την απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού να του μεταβιβάσει σειρά σημαντικών αρμοδιοτήτων.

Εκτός από τους φορείς δημόσιας υγείας, ο κ.Μπασκόζος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες  του φαρμάκου, της ΕΣΔΥ, του ΚΕΕΛΠΝΟ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής υγείας, τη διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας, τη Μονάδα Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας και Τουρισμού Υγείας, τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) σε θέματα Δημόσιας Υγείας, την λειτουργία και εποπτεία του Υγειονομικού Χάρτη κλπ.

Επίσης αποκτά δικαίωμα υπογραφής εγγράφων "με εντολή υπουργού", σε ερωτήματα προς το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.),  το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την παραγωγή και τη διακίνηση των φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων κλπ.

Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας επίσης, εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας σε θέματα δημόσιας υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, στον Π.Ο.Υ. , τον Ο.Ο.Σ.Α. και σε άλλους Οργανισμούς που ορίζονται από τον Υπουργό. 

Ολόκληρη η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, εδώ.