Ασκήσεις ετοιμότητας ευρείας κλίμακας στα Νοσοκομεία της Κρήτης πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη διαπίστωση της ετοιμότητας του προσωπικού των Νοσοκομείων, την αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείριση κρίσεων, καθώς επίσης και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας με τους εμπλεκομένους φορείς, ιδίως με το Πυροσβεστικό Σώμα, 

Οι ασκήσεις ξεκίνησαν σήμερα στα νοσοκομεία Γ.Ν Χανίων και Γ.Ν Ρεθύμνου, και ακολουθούν το Γ.Ν Αγ. Νικολάου, την Τρίτη 16 Οκτωβρίου και Γ.Ν Ηρακλείου Βενιζέλειο, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου.

Τις ασκήσεις θα επιβλέψει κλιμάκιο του ΕΚΕΠΥ, με επικεφαλής το Διοικητή Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου.